Εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ XML ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ XSD (Έκδοση Προδιαγραφών 2.3)

(Έκδοση Προδιαγραφών 2.3)

Έκδοση για Windows  (Τελ. Ενημ:  7/6/2024 - Έκδοση 2.3.2.3)

Έκδοση JAVA (για Windows και άλλα λειτουργικά) - (Τελ. Ενημ: 7/6/2024 - Έκδοση 2.3.2.3)

Οδηγίες Εγκατάστασης

 (Έκδοση Προδιαγραφών 2.2)

Έκδοση για Windows (Τελ. Ενημ: 08/11/2011- Έκδοση 2.0.4.0)

Έκδοση JAVA  (για Windows και άλλα λειτουργικά - Τελ. Ενημ: 12/04/2013- Έκδοση 2.0.4.0)

Οδηγίες Εγκατάστασης

__________________________________________________________________________________________________________

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ XML ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ XSD ( Έκδοση 2.1)

(Έκδοση Προδιαγραφών 2.1)

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( Έκδοση 2.1) και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ( Έκδοση 2.1)
 
Έκδοση για Windows

Έκδοση JAVA (για Windows και άλλα λειτουργικά)

Οδηγίες Εγκατάστασης
 
____________________________________________________________________________________________________________

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ( ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 2.2 ΣΕ 2.3 ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (Έκδοση 1.0.0.3 )

(Προσοχή: σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση της εφαρμογή αυτής είναι προσωρινή και ότι δεν θα αναβαθμίζεται από την Υπηρεσίας μας. Παρακαλούμε, φροντίστε το ταχύτερο δυνατόν να μετατρέψετε τα XML αρχεία που υποβάλλετε στην ΕΑΠ στην τρέχουσα έκδοση 2.3)

Οδηγίες Χρήσης
 
Πολιτική υποστήριξης των εργαλείων που δίνουμε για την δημιουργία του XML.       

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ CALC (Έκδοση 2.2.166)
Για τη δημιουργία του XML χρησιμοποιώντας Open Office

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ EXCEL (Έκδοση 2.2.166)
Για τη δημιουργία του XML χρησιμοποιώντας Microsoft Office

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ (Έκδοση 1.0.6.8):

Έκδοση για Windows  (Τελ.Ενημ: 7/6/2024)

Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα  (Τελ. Ενημ:  7/6/2024)

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα

Οδηγίες ενημέρωσης καταστάσεων πληρωμής για φορείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Προδιαγραφές και παράδειγμα για αρχεία καταστάσεων πληρωμής που  αποστέλλονται από τους εκκαθαριστές στις ΥΔΕ. ( Τελ. Ενημ. : 06/10/2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ CSV - XML (Έκδοση 2.2)

Οδηγίες Παραγωγής CSV

Οδηγίες μετατροπής CSV σε XML