Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (E.M.Eπ.)

 

Καταχωρίστε ηλεκτρονικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (“Ε.Μ.Επ.”).

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Δηλώστε αρχικά τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού του κινητού σας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού του κινητού τηλεφώνου είτε από πιστωτικό ίδρυμα είτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα επιλέξετε εσείς. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κ.Ε.Π . Εναλλακτικά, αν είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την οικεία προξενική αρχή.

Κατόπιν συμπληρώστε τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα λάβετε:

•    κωδικό μιας χρήσης με SMS στο κινητό σας, για την επιβεβαίωση δήλωσης των στοιχείων σας και
•    σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σας για την επιβεβαίωση του email σας.

Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Ε.Μ.Επ. επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των καταχωρισμένων ή ενημερωμένων στοιχείων.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας οφείλετε να ενημερώσετε το Ε.Μ.Επ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή. Όλες οι ενημερώσεις των δηλώσεων στοιχείων επικοινωνίας διατηρούνται στο Ε.Μ.Επ. ως ιστορικό μεταβολών, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών.

Νομικό Πλαίσιο
Συχνές Ερωτήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης του Ε.Μ.Επ.

Επικοινωνία

 

fgd

Για την εφαρμογή «Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Ε.Μ.Επ.» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.