ΤΗΛΕΦΩΝΑ και e-mails ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

ΔΟΜΗ ΘΕΣΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

Γενικός Γραμματέας 

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 210-4802000 gen-gramm@gsis.gr

Αυτοτελή Τμήματα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων

Αγγελική Παναγιωτάκη 210-4803106 ictpmo@gsis.gr
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Ευστράτιος Μακριδάκης   secr-asf@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής

Aριστείδης Μελετίου  210-4803101  sec-gen-mngr@gsis.gr

Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Διευθυντής

Ιωάννης Κυριακόπουλος 210-4803160 secr-ddyy@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων

Ιωάννης Κυριακόπουλος   secr-ddyy-a@gsis.gr
Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων Χρήστος Κομπορόζος   secr-ddyy-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Μαρία Κοντογιάννη   secr-ddyy-c@gsis.gr

Τμήμα Δ ' - Διαχείρισης Δικτύων Δημόσιας Διοίκησης

    secr-ddyy-d@gsis.gr

Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών

Διευθυντής

Ιωάννης Διαμαντόπουλος 210-4803222 dlosely@gsis.gr
Τμήμα A΄-Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννης Μανιδάκης 210-4803151 secr-dplse-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικών

Ιωάννης Ζέρβας 210-4803152 secr-dplse-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης

Κωνσταντίνος Κουτσομπίνας

210-4802450 

secr-dplse-c@gsis.gr

Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης Χρηστών

Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

213-133 3033

210-4802353

secr-dplse-d@gsis.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Ερωτήματα για κωδικούς Taxisnet ή άλλου φορολογικού & τελωνειακού περιεχομένου υποβάλλονται μόνο στη σελίδα

www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia, γιατί είναι αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε

Τμήμα Ε΄- Λειτουργίας Οριζοντίων Εφαρμογών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ευγένιος Νάστος   secr-dplse-e@gsis.gr

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Διευθυντής Αθανάσιος Πανταζής  210 480 2250

a.pantazis1@gsis.gr

secr-esidis@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Φωτεινή Μιχαηλίδου 210 480 2719 f.michailidou@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών  ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Μαρία Σταθογιάννη 210 480 2359 m.stathogianni@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μαρία Σμυρλή 210 4802130 m.smirli@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής 

Ανδρέας Πίπης

  sec-gen-daplps@gsis.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα                  

Διευθυντής

Γεώργιος Τσέτσος

210-4803180

secr-dylpsdt@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Αθανάσιος Μακρόπουλος

           210-3329710    &     

      210-3329113    &

210-3329846

a.makropoulos@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Μιχαήλ Μυτιληναίος 210-4803182 m.mytilineos@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Άγγελος Κεντιστός 2103329705 g.tsetsos@gsis.gr

Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Διευθυντής

Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος 210-4803190 sec-dylplhsol@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Δήμος Κοντζίνος 210-4802775 lpsope-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων

Περικλής Λιασκοβίτης 210-4803192 lpsdgd-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων  Οικονομικών Λειτουργιών

Ιωάννης Δήμας 210-4803193 lesdd-c@gsis.gr

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Διευθυντής

Λεωνίδας Μπογιατζής   secr-dsae@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ   secr-dsae-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Άγγελος Καρβούνης   secr-dsae-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας

Αντώνιος Στάμενας   secr-dsae-c@gsis.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Διευθύντρια

Βασιλική Τζοβλά

210-4803246 secr-dsdd@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Ελένη Χριστοπούλου

210-4802132  

Τμήμα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μαριάνθη Ψωμά    

Τμήμα Γ΄- Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης και Αυθεντικοποίησης

Δημήτρης Βαφειάδης

210-4802714  
Τμήμα Δ΄ - Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δημήτριος Καπόπουλος

210-4802261  
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικός Διευθυντής  Αντώνιος Στασής 210-9098662 a.stasis@mindigital.gr

Αυτοτελής Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Αυτοτελής Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Διονύσης Κοντογιώργης 210-9098770 d.kontogiorgis@mindigital.gr
Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων
Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων Μαρία Λαδάκη 210-9098663 m.ladaki@mindigital.gr
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
Διευθυντής Αθανάσιος Παναγόπουλος 210-9098635 a.panagopoulos@mindigital.gr
Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής Αθανάσιος Βαλιάκος 210-9098265 a.valiakos@mindigital.gr
Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων Σωτηρία Μαμάη 210-9098267 s.mamai@mindigital.gr
Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μαρία Φλούρου 210-9098676 m.flourou@mindigital.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διευθύντρια Αγγελική Μπαλού 210-9098556 a.balou@mindigital.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας Βασιλική Μαργαρίτη 210-9098645 v.margariti@mindigital.gr
Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης Νικόλαος Ποδιάς 210-9098505 nikos.podias@mindigital.gr
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας Αιμίλιος Μπάγιας 210-9098372 a.bagias@mindigital.gr
Διεύθυνση Τομεακών Έργων 
Διευθύντρια Αμαλία Ανδριά 210-9098257 a.andria@mindigital.gr
Τμήμα  Α' - Παρακολούθησης Τομεακών έργων / Διεύθυνση Τομεακών έργων Δημοσίου Τομέα Ιωάννης Βραχωρίτης 210-9098259 i.vrachoritis@mindigital.gr
Τμήμα Β' - Παρακολούθησης Τομεακών έργων / Διεύθυνση Τομεακών 'Εργων Δημόσιου Τομέα Λιάνα Γρηγοριάδου 210-9098298 l.grigoriadou@mindigital.gr
Τμήμα Προτύπων και Τεκμηρίωσης Σεβαστιανός Χατζηστέργος 210-9098174 s.chatzistergos@mindigital.gr
Εποπτευόμενοι Φορείς
ΕΚΤ ΑΕ  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου https://www.ekt.gr/el

Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 213-133 3033