Μισθοδοσία υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών & Εποπτευόμενων Φορέων

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται κάθε μήνα η εκκαθάριση Μισθοδοσίας τωv υπαλλήλων των παρακάτω Υπουργείων και ΝΠΔΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Υπάλληλοι Υπ. Οικονομικών 2.578
Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
Ελεγκτικό Συνέδριο (Δικαστικοί Λειτουργοί) 134
Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπάλληλοι) 636
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ   
Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Εσόδων 11.893
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΜΤΠΥ 110
ΟΔΔΗΧ 17
Βαρβάκειο Ίδρυμα 3
Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων 15
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 337