Συστηθείτε-Know Your Customer (eGov-KYC)

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η υπηρεσία eGov-KYC προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στη προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε τραπεζικά συστήματα, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η διάθεση στοιχείων του πολίτη προϋποθέτει κάθε φορά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του.

Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και δεν αποθηκεύονται στο eGov-KYC.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

 

Εγχειρίδιο Χρήσης του eGov-KYC από τον Πολίτη

 


Επικοινωνία

 

fgd

 

Για την υπηρεσία «eGov-KYC» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.