Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων (ID Issuer)

(Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. – Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για Ελλάδα και Κύπρο)

 

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Περιγραφή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) ρυθμίζει την κατασκευή και εμπορία των καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, το Άρθρο 15 της Οδηγίας προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ιχνηλασιμότητας για τη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα των καπνικών προϊόντων. Η ιχνηλάτηιση των καπνικών προϊόντων σε επίπεδο μονάδας συσκευασίας από την κατασκευή μέχρι και τον τελευταίο Οικονομικό Φορέα πριν τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να ακολουθήσουν τη διαδρομή των νόμιμων προϊόντων και να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση.   

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ιχνηλασιμότητας αναφέρονται στους σχετικούς εκτελεστικούς κανονισμούς   οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Μαΐου 2018. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Το πανευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Μαΐου 2019 για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα και πρόκειται να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα (π.χ. πούρα, πουράκια) στις 20 Μαΐου 2024. 
Τα προϊόντα αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) που εκδίδεται από τον αρμόδιο Εκδότη ΜΑΚ για κάθε Κράτος – Μέλος.  Όλοι οι Οικονομικοί Φορείς, από την κατασκευή μέχρι και τον τελευταίο Οικονομικό Φορέα πριν τη θέση σε ανάλωση στο πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, φορολογικών αποθηκών και μεταφορικών εταιριών καταγράφουν όλες τις κινήσεις των καπνικών προϊόντων που διαχειρίζονται. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται και αποθηκεύονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες και ελεγκτικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών - [από 8/7/2019 μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης] - ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για την Ελλάδα με αναγνωριστικό κωδικό LEGR1 και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία παρέχει:

  • Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας
  • Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας

 

Επίσης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.) είναι ο αρμόδιος Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Γενικές οδηγίες για την Εφαρμογή

 

Α. Ποιους αφορά

 

Οικονομικός φορέας (Economic Operator) είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.
Πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης (First Retail Outlet) νοείται η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών που χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καπνού.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης  που διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα (Facility) στην Ελλάδα ή την Κύπρο καθώς και οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική ή την Κυπριακή αγορά υποβάλλουν αίτημα στη Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. για αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα (Economic Operator ID / EO_ID).

Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και οι εισαγωγείς για τις μονάδες κατασκευής που βρίσκονται εκτός της Ένωσης υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας (Facility ID / F_ID).
 
Οι οικονομικοί φορείς με την ιδιότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος (Machine ID / M_ID).

 

Β. Διαδικασία εγγραφής

 

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Δημιουργία/εγγραφή χρήστη (user account) - Οικονομικού Φορέα

  • Χρήστες  με Ελληνικό ΑΦΜ  μπορούν να εγγραφούν με χρήση κωδικών TAXISnet. 

  • Για εγγραφή πατήστε εδώ

 

Βήμα 2. Εγγραφή Μονάδων και Μηχανών Παραγωγής στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Δημιουργία/εγγραφή χρήστη (user account) - Οικονομικού Φορέα από το Βήμα 1, έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό με τους κωδικούς πρόσβασης (Όνομα Χρήστη, Κωδικός), προκειμένου να συνεχίσετε με την εγγραφή σας στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας, πατώντας εδώ για την απόκτηση Μονάδας (F_ID) ή/και Μηχανής (M_ID).

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα πρέπει να προμηθευτούν κωδικό Οικονομικού Φορέα (Economic Operator ID / EO_ID), και κωδικό Εγκατάστασης / Σημείου Λιανικής Πώλησης (Facility ID / F_ID) τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους προμηθευτές τους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα προμήθειας καπνικών προϊόντων με την επισήμανση του Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού που προβλέπεται για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 20/5/2019. Οι κωδικοί αυτοί, μετά την απόκτησή τους, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις «Οδηγίες για την εγγραφή Οικονομικών Φορέων» παρακάτω.
 

Γ. Οδηγίες για την εγγραφή των Οικονομικών Φορέων

 
Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικού Οικονομικού Φορέα, Μονάδας, Μηχανήματος και την παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Α. Ποιους αφορά

 

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς (ΜΑΚ) για την επισήμανση των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού. Προαιρετικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς γενικής συσκευασίας.

Η υπηρεσία παραγγελίας κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 20/5/2019.

 

Β. Τέλος έκδοσης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Για την έκδοση των ΜΑΚ επισήμανσης οι κατασκευαστές και εισαγωγείς πληρώνουν τέλη (Άρθρο 7, ΑΥΟ1202/20-05-2019, ΦΕΚ 1830/Β/23-05-2019). 

Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ηλεκτρονικών παραβόλων τα οποία δημιουργούνται για το σύνολο των παραγγελιών ημέρας ενός Οικονομικού Φορέα ανά χώρα διάθεσης (Ελλάδα, Κύπρος, Χώρες εκτός ΕΕ) . Στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address) που έχει δηλώσει ο Οικονομικός Φορέας κατά την εγγραφή του, λαμβάνει ένα μήνυμα με τα στοιχεία κάθε παραβόλου στα οποία συμπεριλαμβάνεται το οφειλόμενο ποσό και ο κωδικός πληρωμής. Στην πλατφόρμα της ΓΓΠΣ & ΨΔ, υπάρχουν διαθέσιμες αναφορές με πλήρεις πληροφορίες για τα τιμολόγια που εκδίδονται, τα αντίστοιχα οφειλόμενα παράβολα και την κατάστασή τους. 

Η εξόφληση του παραβόλου πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές για κατασκευαστές / εισαγωγείς

 
Για τη διασύνδεση με το σύστημα, υπάρχουν διαθέσιμες κλήσεις API για τις εξής περιπτώσεις:
 

  • Εγγραφή Μονάδων/Μηχανημάτων από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα

  • Εγγραφή πρώτων σημείων λιανικής πώλησης από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα

  • Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 
* Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τεχνική ομάδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 
Οι Μοναδικοί Αναγνωριστικοί Κωδικοί μονάδας συσκευασίας, κατά την εφαρμογή τους στις συσκευασίες των Καπνικών Προϊόντων, κωδικοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές του Εκδότη (ID Issuer):

Υποστήριξη Χρηστών

 

Α. Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής:
 

 

Β. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

 

Γ. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις εδώ

 

Δ. Φόρμα υποβολής ερωτημάτων 

Μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας εδώ

  HelpCenter

Ε. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης

 
 HelpCenter
         +30 210 3000445

 

Ζ. Νομοθεσία

 

Η. Ημερολόγιο Αργιών

 


Νέα / Ανακοινώσεις

  21/12/2023  | 20/12/2023  |  12/12/2023  | 30/11/2022  | 6/9/2021  |  25/02/2020  |  24/10/2019  27/05/2019  21/05/2019   14/05/2019