Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών Δημοσίου

Η υπηρεσία  περιλαμβάνει τους Πιστοποιημένους Εκτιμητές του Δημοσίου

Για να  δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα πατήστε στους συνδέσμους:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ