Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων

Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας

 

Η εφαρμογή τροποποιεί την υπάρχουσα διαδικασία ανάρτησης των Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (KPI) των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

 

  • Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναρτούν  σε μηνιαία βάση τη Σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεών τους, τις Εκθέσεις  Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεών τους  τους και το δείκτη KPI των Πληρωμών τους.

  • Η  Γ.Δ.Ο.Υ. που εποπτεύει το Φορέα  έχει τη δυνατότητα να βλέπει και εγκρίνει τις αντίστοιχες αναρτήσεις των Φορέων που έχει στην αρμοδιότητά της και μόνο αυτών.

  • Το Γ.Λ.Κ.  έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις αναρτήσεις όλων των Φορέων.

  • Μέσω διεπαφής ενημερώνεται το Portal του ΟΠΣΔΠ.

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα, μέσω της εφαρμογής «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων». Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων» εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων»

 

Νομικό Πλαίσιο

 

ΠΔ 80/2016

Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις

 

Οδηγίες χρήσης

 

α)  για την εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»       

β)  για την εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» :

 

Επικοινωνία - Υποστήριξη :

​ 

email

Για την εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

email

Για την εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

 

 

 

 

γγ

Για την εφαρμογή "Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων", μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορέων e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ΚΕ-ΥΨηΔ :  213-133 3093 / επιλογή 1.