Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Οι κωδικοί κράτησης άλλαξαν.

 

Για εύρεση των ενεργών κωδικών κρατήσεων ανατρέξτε στην ενότητα "Κρατήσεις"

Μοναδικός ισχύον κωδικός κράτησης Ασφαλιστικών Οργανισμών που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ είναι ο 4065200

Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ - Τηλέφωνο επικοινωνίας:   213-133 3053

                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/11/2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

22/11/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μετά την ενσωμάτωση ασφαλιστικών οργανισμών στον ΕΦΚΑ (ΑΠ 255903/31-5-2023 & ΑΠ 472936/9-10-2023) ο μοναδικός πλέον κωδικός κράτησης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται είναι ο 4065200 σε αντικατάσταση των κωδικών κράτησης που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 4065200
 

31/10/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!! 

Προς αντιμετώπιση σοβαρών δυσλειτουργιών που ανακύπτουν στη ροή του συστήματος πληρωμής της ΕΑΠ, οι οποίες παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας οφείλονται στην εκπρόθεσμη υποβολή xml αρχείων μισθοδοσίας από τους Φορείς, γεγονός το οποίο διαταράσσει επανειλημμένα την εύρυθμη λειτουργίας της, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών σας, ώστε αυτές να εναρμονίζονται αυστηρά με τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής αρχείων, όπως αυτές διατίθενται σε μηνιαία βάση στην παρούσα ιστοσελίδα.

24/3/2022

  • Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί η αποστολή αιτημάτων στα προσωπικά email υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, δυσχεραίνοντας την άμεση απάντησή τους, παρακαλούμε, η αποστολή να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο κεντρικό email της ΕΑΠ,  eap@glk.gr  κάνοντας χρήση του πιο κάτω εντύπου της. 

    ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

18/2/2022

  • Σας ενημερώνουμε ότι ανοίχτηκε νέος κωδικός κράτησης 4074300 με την επωνυμία: e-ΕΦΚΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Κ.Α.

22/11/2021

  • Από 22/11/2021 και εφεξής για τα απλήρωτα αρχεία των Νομικών Προσώπων που υποβλήθηκαν στο σύστημα της ΕΑΠ, δεν απαιτείται πλέον αίτηση ορισμού νέας ημερομηνίας πληρωμής. Τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ  προγραμματίζουν πλέον αυτόματα την επόμενη πληρωμή μετά  την εύρεση επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου ποσού στον τροφοδότη λογαριασμό του Φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, για τις περισσότερες τράπεζες,  θα πραγματοποιείται το απόγευμα της επομένης ημέρας.

 

Κρατήσεις
Λίστες Κωδικοποίησης

Σχέση Εργασίας / Τύπος Πληρωμής (xls)  (Έκδοση 2.17.1)

Βαθμοί  (xls) (Έκδοση 2.24)

Επιδόματα ( xls ) (Έκδοση 2.2.22)

 

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΑΠ
Πληροφορίες
Οδηγίες