Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας:  213-133 3053

                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

============================================================================================================================

 

Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

 

=============================================================================================================================

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

Λίστες Κωδικοποίησης
Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Πληροφορίες
Οδηγίες