Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Οι κωδικοί κράτησης άλλαξαν.

 

Για εύρεση των ενεργών κωδικών κρατήσεων ανατρέξτε στην ενότητα "Κρατήσεις"

Μοναδικός ισχύον κωδικός κράτησης Ασφαλιστικών Οργανισμών που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ είναι ο 4065200

Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ - Τηλέφωνο επικοινωνίας:   213-133 3053

                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/6/2022

Προθεσμίες υποβολής αρχείων προπληρωμής Αυγούστου 2022  και δεδουλευμένων αποδοχών

14/6/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι για την ακατάσχετη έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υγειονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4872/2021, που δεν έχει καταβληθεί, οι εκκαθαριστές για τον Μήνα Ιούνιο 2022 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τύπο περιόδου 26 με υποβολή xml αρχείων από 15/06/2022 έως και 19/06/2022 για πληρωμή στις 27/06/2022 αποκλειστικά μέσω του url https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp-akatasx/login/login.htm με μήνα αναφοράς Ιούνιο 2022, κωδικούς ανάληψης έτους 2022 και ΑΛΕ 21.202.89.001, 21.202.89.002, 21.202.89.899 κατά περίπτωση.

 

14/6/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 

8/6/2022

Μετά την ενσωμάτωση ασφαλιστικών οργανισμών στον ΕΦΚΑ και προς υλοποίηση του αιτήματός του με ΑΠ 255903/31-5-2022,              η Υπηρεσία μας προχώρησε στην αντικατάσταση των κωδικών κρατήσεων που μπορείτε να διακρίνετε στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 4065200

Ο κωδικός κράτησης 4065200 θα είναι πλέον ο μοναδικό κωδικός που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σε αντικατάσταση των κωδικών του προαναφερόμενου πίνακα.

 

24/3/2022

  • Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί η αποστολή αιτημάτων στα προσωπικά email υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, δυσχεραίνοντας την άμεση απάντησή τους, παρακαλούμε, η αποστολή να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο κεντρικό email της ΕΑΠ,  eap@glk.gr  κάνοντας χρήση του πιο κάτω εντύπου της. 

    ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

18/2/2022

  • Σας ενημερώνουμε ότι ανοίχτηκε νέος κωδικός κράτησης 4074300 με την επωνυμία: e-ΕΦΚΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Κ.Α.

22/11/2021

  • Από 22/11/2021 και εφεξής για τα απλήρωτα αρχεία των Νομικών Προσώπων που υποβλήθηκαν στο σύστημα της ΕΑΠ, δεν απαιτείται πλέον αίτηση ορισμού νέας ημερομηνίας πληρωμής. Τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ  προγραμματίζουν πλέον αυτόματα την επόμενη πληρωμή μετά  την εύρεση επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου ποσού στον τροφοδότη λογαριασμό του Φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, για τις περισσότερες τράπεζες,  θα πραγματοποιείται το απόγευμα της επομένης ημέρας.

 

============================================================================================================================

 

Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

 

=============================================================================================================================

Διαδικασία ένταξης ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ
Κρατήσεις
Λίστες Κωδικοποίησης

Σχέση Εργασίας / Τύπος Πληρωμής (xls)  (Έκδοση 2.17.1)

Βαθμοί  (xls) (Έκδοση 2.24)

Επιδόματα ( xls ) (Έκδοση 2.2.20)

Νέα κωδικοποίηση οικονομικής ταξινόμησης

 

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΑΠ
Πληροφορίες
Οδηγίες