Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Τηλεφωνικό Κέντρο Επικοινωνίας:  213-133 3053

                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

============================================================================================================================

 

Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

 

=============================================================================================================================

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

Λίστες Κωδικοποίησης
Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Πληροφορίες

         "ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΠ 11 ΚΑΙ 13 (28/04/2021 έως και 5/05/2021 ώρα 15.00 χωρίς δυνατότητα παράτασης)"

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

Οδηγίες