Δημοπρασίες

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: 

1. Τροχοφόρων οχημάτων και

2. υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ 3420 Β' /25-10-2016.

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: https://www.minfin.gr/web/guest/demoprasies   
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: http://www.aade.gr/menoy/demoprasies