Δημόσια Δεδομένα

01 Ιουλ 2019

Στατιστικά e-Παραβόλου

Στατιστικά e-Παραβόλου
30 Ιουν 2019

Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ

Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ
24 Σεπ 2013

Φορολογικών Δεδομένων Στατιστικά πριν το 2011

Στατιστικά Δελτία Φορολογικών Δεδομένων