Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπηρεσίες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία

 
(Τελευταία ενημέρωση 14/5/2024 14:12 )

Περιγραφή

Tεχνικές προδιαγραφές για κάθε WS υπάρχουν στην
Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ)

1.1. Αυθεντικοποίηση χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα oAuth 2.0

1.2. Αυθεντικοποίηση Χρηστών  με επιβεβαίωση κωδικού μιας χρήσης οΑuth2.0 - OTP

1.3. Αυθεντικοποίηση υπαλλήλων Φορέων με την χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.- ΡΑ

 1. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων (oAuth2.0) (Παρέχει  αυθεντικοποίηση  χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet).

 2. Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με την χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet με επιβεβαίωση κωδικού μιας χρήσης (οΑuth2.0 - OTP)

 3. Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) (Ειδική υπηρεσία αυθεντικοποίησης για την είσοδο των υπαλλήλων Φορέων σε εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων)

2. e-Παράβολο
 1. Δημιουργία e-παραβόλου, ανάκτηση της δομής και των τύπων e-παραβόλου

 2. Αναζήτηση / Δέσμευση / Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα,

 3. Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς - Στατιστικά e-Παραβόλου 

3. Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.) 
 1. Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

 2. Επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου.

 3. Στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο για την κατοικία ενός πολίτη (ειδικού σκοπού)

 4. Πληροφορίες ΔΟΥ

 5. Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων

 6. Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

 7. Άντληση πληροφοριών (Μονο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)

 8. Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 9. Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο

 10. Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης

 11. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο

 12. Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης

 13. Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ

 14. Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο

 15. Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα- ΓΕΜΗ)

 16. Στοιχεία δήλωσης απενεργοποίησης και αναστολής Αριθμών Φορολογικών Μητρώου (για ΓΕΜΗ)

 17. Πληροφορίες για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής

 18. Υπηρεσία στοιχείων Φορολογικού Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου (μόνο για ΑΑΔΕ) 

 19. Υπηρεσία Αναγγελίας και λήψης μεταβολών ΚΑΔ Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (για ΕΦΚΑ)

 20. Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)

 21. Υπηρεσία λήψης στοιχείων μεταβολών στα βασικά στοιχεία εργοδοτών από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (για τον ΕΦΚΑ)

4. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)

 

 1. Χορήγηση και έλεγχος αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την Α.Α.Δ.Ε.

 2. Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του Φακέλου Ακινήτων

5. Μεταφορές  Οχήματα
 1. Στοιχεία Κατόχου Οχήματος (Α.Α.Δ.Ε.)

 2. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας (Υπ. Μεταφορών)

 3. Στοιχεία Αδειών Οδήγησης (Υπ. Μεταφορών)

 4. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων - ΚΤΕΟ (Υπ. Μεταφορών)

 5. Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.) 

 6. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης)

 7. Στοιχεία Οχήματος από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών (Ειδικού Σκοπού για gov.gr)

 8. Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.) (Ειδικού Σκοπού για gov.gr)

 9. Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου για την δράση  myAuto (Α.Α.Δ.Ε) (Ειδικού Σκοπού για gov.gr)

 10. Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.

 11. Στοιχεία για την έκδοση Αδειών Οδήγησης (Υπουργείο Μεταφορών)

 12. Στοιχεία από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Point System διπλώματος)

 13. Δέσμευση αδειών από το Υπουργείο Μεταφορών

 14. Δέσμευση οχήματος και άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος

6. Ακίνητα από Περιουσιολόγιο & Μισθωτήρια
 1. Βασικά στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο    

 2. Αναζήτηση πληροφοριών σε μισθωτήρια ακινήτων    

 3. Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτου από ΑΑΔΕ    

 4. Ιδιόκτητης έδρας και πληροφορίες ακινήτου βάσει ΑΤΑΚ

 5. 'Αντληση στοιχείων από το Ε9 για τα δικαιώματα ακινήτων

 6. Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων από το Ε9 για τον υπολογισμό της αξίας ακίνητης περιουσίας (για ΟΠΕΚΑ)

 7. Στοιχεία Ε9 για δικαιώματα και αξία ακίνητης περιουσίας

 8. Ανάκτηση στοιχείων για τον έλεγχο αξίας και τα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας του προγράμματος "Ανακαινίζω - Νοικιάζω" (ΜΟΝΟ για ΔΥΠΑ)

 9. Άντληση στοιχείων από τη δήλωση του Ε2

7. Εισοδήματα από ΑΑΔΕ
 1. Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος- Κλίμακα

 2. Στοιχεία για Τέλη Παρεπιδημούντων

 3. Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής Φορολογικής Δήλωσης

 4. Στοιχεία κατά κεφαλήν εισοδήματος

 5. Στοιχεία Επιχειρήσεων από Ε3

 6. Στοιχεία Επιχειρήσεων από E3 για Ο.Π.Σ.Α.Ν.

 7. Στοιχεία Επιχειρήσεων από Ε3 για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.

 8. Στοιχεία εισοδήματος αγροτών    

 9. Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης (Ειδικού Σκοπού μόνο για ΕΦΚΑ)

 10. Στοιχεία Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (από ΑΑΔΕ) (Ειδικού Σκοπού μόνο για KYC) 

 11. Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών

 12. Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (για Υπ. Ανάπτυξης)

 13. Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) (για Υπ. Ανάπτυξης)

 14. Στοιχεία εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για ελεγκτικές αρχές

 15. Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Ειδικού Σκοπού)

 16. Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (ειδικού σκοπού)

 17. Στοιχεία για το ατομικό εισόδημα

 18. Στοιχεία από το Ε3 για τη Δράση του Know Your Business

8. Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος (ΑΑΔΕ)

συνδυασμός Υπηρεσιών ή συνδυασμός πληροφοριών από φορέα ή φορείς)

 1. Ορεινά και μειονεκτικά (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 2. Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 3. Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" έλεγχος από ΑΑΔΕ (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 4. Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς (υπηρεσία από την ΑΑΔΕ για την ΕΕΤΑΑ) (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

 5. Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων

 6. Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

 7. Στοιχεία Φορ. Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

 8. Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης

 9. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (μόνο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)

 10. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την υποστήριξη της πλατφόρμας Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων (μόνο για ΟΠΕΚΑ)

 11. Άντληση IBAN για συγκεκριμένο ΑΦΜ (Ειδικού Σκοπού, για τη ΔΡΑΣΗ της ΑΡΩΓΗΣ)

9. Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις 
 1. Λήψη πιστοποιητικού ληξιαρχικών πράξεων σε pdf (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

 2. Αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών για τα διαζύγια (Ειδικού Σκοπού μόνο σε Άυλο Διαζυγίο)

 3. Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση (Ειδικού Σκοπού μόνο για gov.gr)

 4. Στοιχεία γονέων από Μητρώο Αρρένων (Ειδικού Σκοπού μόνο για Στρατολογία)

 5. Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων:

          Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα Λήψης:

 • Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

 • Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, με διάφορα κριτήρια αναζήτησης, 

 • Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

 • Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

 • Συνολικές ληξιαρχικές Πράξεις (αναζήτηση με χρονική Περίοδο - μόνο σε ΗΔΙΚΑ-ΑΑΔΕ-ΕΦΚΑ)

10. Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά
 1. Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών

 2. Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους  από το Μητρώο Πολιτών

 3. Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου από το Μητρώο Πολιτών  

 4. Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης Πολιτών

 5. Ανάκτηση δεδομένων για το Open Data από το Μητρώο Πολιτών

          Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα Λήψης:

 • Στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας,

 • Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο δεδομένα),

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας,

 • Εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά στοιχεία,

 • Πιστοποιητικού  εγγυτέρων συγγενών (μόνο δεδομένα),

 • Πλήθους Τέκνων,

 • Πιστοποιητικού Γέννησης (μόνο δεδομένα) καθώς και

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων

 • Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για ΕΛΑΣ) 

 • Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης με ονοματεπωνυμικά στοιχεία και έτος γέννησης (μόνο για ΨΥΔΗΠΕΕΚ) 

11. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  - Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας

 

 1. Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (Νέο-ΕΛΑΣ)

 2. Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)

 3. Παροχή πληροφοριών μοτοποδηλάτων (ΕΛΑΣ)

 4. Στοιχεία Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

 5. Στοιχεία Ταυτοτήτων (Ειδικού Σκοπού)

 6. Παροχή πληροφοριών για τη δήλωση κλοπής οχημάτων (ΕΛΑΣ)

 7. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ (για ΕΦΚΑ)    

 8. Υπηρεσία αναζήτησης διωκτικών εγγράφων από την Ελληνική Αστυνομία

 9. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων δραστών-θυμάτων σηματικών αναφορών από την Ελληνική Αστυνομία

 10. Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολιτών Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

12. ΗΔΙΚΑ - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
 1. Υπηρεσία αναζήτησης πιστοποιητικών θανάτου

 2. Στοιχεία ΑΜΚΑ  (Στοιχεία που αντλούνται από Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ)

 3. Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ τέκνου - γονέα  (λαμβάνει στοιχεία από το Μητρώο πολιτών και από την ΗΔΙΚΑ)

 4. Υπηρεσία αναρρωτικών αδειών

 5. Ασφαλιστική Ικανότητα (για συνταγογράφηση)  

 6. Ασφαλιστικές Οφειλές από ΗΔΙΚΑ (πιλοτικό)

 7. Στοιχεία ΠΑΑΥΠΑ

 8. Υπηρεσία απόδοσης ΑΜΚΑ κατά τη γέννηση παιδιού (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπουργείο Εσωτερικών)

 9. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) Αλβανίας, Τουρκίας και τ. ΕΣΣΔ (για ΕΦΚΑ)

13. Τράπεζες - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 1. Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ

14. Στοιχεία Δημοσίων Υπαλλήλων - Εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε Π.Σ.    

Στοιχεία από Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπηρεσίες εξουσιοδότησης χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα με βάση το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου

 2. Εξουσιοδότηση χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα

 3. Εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών οριζόντιων Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης

 4. Διασύνδεση των ΠΣ Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων και του ΕΚΔΔΑ

 5. Διασύνδεση ΠΣ Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

 6. Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 7. Ανάκτηση στοιχείων υπαλλήλων από το μητρώο της Απογραφής για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 8. Εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών Ιδιωτικού Τομέα σε Π.Σ. του Δημοσίου

15. ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) - Στοιχεία ανεργίας

Στοιχεία ανεργίας από ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) πρώην ΟΑΕΔ

 1. Στοιχεία ανεργίας από ΔΥΠΑ

 2. Στοιχεία κάρτας ανεργίας (για την εφαρμογή eWallet)

 3. Έλεγχος ανέργου-μαθητή (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

16. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

(Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 1. Υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα    

 2. Βασικές πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ

 3. Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης

 4. Έλεγχος του ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ)

 5. Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ

 6. Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ

 7. Σύσταση Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 8. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)

 9. Υπηρεσία λήψης στοιχείων ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων από το ΓΕΜΗ

17. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων - ΕΡΓΑΝΗ

(Στοιχεία απασχόλησης υπαλλήλου (σύστημα "Εργάνη")

 1. Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση

 2. Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης

18. Μητρώο Επικοινωνίας
 1. Μητρώο επικοινωνίας πολιτών

 2. Ειδοποίηση Φυσικών Προσώπων

 3. Υπηρεσία συναινέσεων και ειδοποιήσεων του Δημόσιου Τομέα μέσω authenticator

 4. Υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων κειμένου και αποστολή ειδοποίησης

19. ΕΦΚΑ - Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
 1. Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων

 2. Στοιχεία αποδοχών εργαζ. ιδιωτικού τομέα & συνταξ.  (μόνο για ΕΓΔΙΧ)

 3. Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ

 4. Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ

 5. Απογραφή εργοδοτών - ειδικού σκοπού

 6. Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

 7. Υπηρεσία χορήγησης επιδόματος μητρότητας μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης Γέννησης από τον ΕΦΚΑ (μόνο για ΗΔΙΚΑ)

 8. Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ για χορήγ. απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας (ΜΟΝΟ για την ΑΑΔΕ)

 9. Στοιχεία Τελευταίας Υποβληθείσας Α.Π.Δ. από εργοδότη Κοινής Επιχείρησης (για την ΑΑΔΕ)

 10. Πληροφορίες για συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ

 11. Υπηρεσία στοιχείων παροχής επιδόματος μητρότητας (μόνο για ΔΥΠΑ)

20. Δημόσια Περιουσία και Εθνικά Κληροδοτήματα - Υπουργείου Οικονομικών
 1. Διασύνδεση με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) του ΨΥΔΗΠΕΕΚ
 2. Διάθεση στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (ΜΚΠ) (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)
21. Κτηματολόγιο
 1. Υπηρεσία e-Μεταβίβαση από Ελληνικό Κτηματολόγιο    

 2. Αναζήτηση στοιχείων ΦΠ απο Κτηματολόγιο  (μόνο για Υπουργείο Οικονομικών)

 3. Υποβολή αίτησης και ανάκτησης Πιστοποιητικών ΣΠΕΚ

 4. Στοιχεία και Διαλειτουργικότητα με το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου

22. Υπουργείο Δικαιοσύνης

(Στοιχεία από Π.Σ. Ποινικού μητρώου)

 1. Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (όλοι οι φορείς)

 2. Στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα "Ποινικού Μητρώου"(μόνο Υπ. Οικονομικών)

 3. Στοιχεία Δικαστικών Επιμελητών

23. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 1. Στοιχεία μεταναστών (αναζήτηση εγγράφων και διαβατηρίων).

24.  Υπουργείο Παιδείας

 1. Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων

 2. Έλεγχος Ακαδημαϊκής Ιδιότητας 

 3. Υπηρεσία λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ.

 4. Άδειες λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ, Κολλεγίων και Ι.Ε.Κ.

 5. Υπηρεσία Λήψης στοιχείων για πτυχία-τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 6. Λήψη Πανεπιστημιακών Βεβαιώσεων από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

 7. Υπηρεσία παροχής βαθμολογικών δεδομένων μαθητών

25. ΙΤΥΕ "Διόφαντος"- Υπουργείο Παιδείας

 1. Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας

 2. Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

 3. Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών Α' Βάθμιας / Β' Βάθμιας εκπαίδευσης    

 4. Υπηρεσία επαλήθευσης φοίτησης νηπίου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

 5. Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα) 

 6. Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων προσωπικού Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΑ [διδακτικό, βοηθητικό, διοικητικό (πλην ΚΥ)]

 7. Υπηρεσία βασικών στοιχείων για τις σχολικές και λοιπές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 8. Υπηρεσία παροχής στοιχείων εγγραφής σε σχολείο

 9. Παροχή βαθμολογικών δεδομένων μαθητών

26. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τ.Ε.Ε.)

(Στοιχεία μητρώου μελών και ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου του ΤΕΕ)

 1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

 2. Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε. (ειδικού σκοπού)

27. Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων

 1. Υπολογισμός χρόνου αλλοδαπών εργατών γης

 2. Καλλιεργητές Βιομηχανικής Κάνναβης

 3. Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς (ειδικού σκοπού)

 4. Στοιχεία για τις δραστηριότητες υπαίθριου εμπορίου

 5. Στοιχεία από το Μελισσοκομικό μητρώο και τις πληρωμές Μελισσοκόμων

 6. Στοιχεία Πληρωμών Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων

 7. Διάθεση Στοιχείων Ζωικού Κεφαλαίου από το ΟΠΣ Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

 8. Υπηρεσία λήψης στοιχείων από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα)

28. Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου
 1. Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπερ Δημοσίου & τρίτων

 2. Υπηρεσίες Μείωσης Βεβαίωσης Εσόδων

29. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 1. TAXIS-7 Service    Υπηρεσία Επαλήθευσης Χρηματικών Ενταλμάτων ΑΑΔΕ-ΓΔΟΥ (ειδικού σκοπού - μόνο για Υπουργείο Οικονομικών)

 2. glkGdoy Service    Υπηρεσία αποστολής και λήψης στοιχείων από το ΟΠΣΔΠ προς τρίτα Συστήματα ΓΔΟΥ Φορέων Κεντρικής Κυβέρνησης

30. Στοιχεία διαχείρισης χρηστών ΚΕΠ και Προξενείων

 1. Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα (ειδικού σκοπού)

 2. Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα

 3. Ανάκτηση δεδομένων από το Μητρώο Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.

 4. Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων της ΕΛΑΣ σε Πληροφοριακά Συστήματα

31. Υπουργείο Ναυτιλίας
 1. Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λ.Σ.

 2. Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων (ειδικού σκοπού)

 3. Στοιχεία αδειών ταχυπλόων σκαφών

32. Πυροσβεστικό Σώμα
 1. Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Πυροσβεστικού Σώματος (από Πυροσβεστικό Σώμα)
33. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 
 1. Υπηρεσία καταχώρησης και ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (για ΔΥΠΑ)
34. Ηλεκτρονικά τιμολόγια
 1. Διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων 

 2. Διάθεση στοιχείων αναθετουσών αρχών και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου

35. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 1. Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Στρατιωτικού Προσωπικού (από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

 2. Άντληση μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης    

 3. Άντληση Στοιχείων Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

36. Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.)

 1. Αποστολή Αμοιβών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Ε.Α.Π. προς e-PDE (ειδικού σκοπού)

 2. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων τακτικών αποδοχών από την Ε.Α.Π. προς την ΕΓΔΙΧ (ειδικού σκοπού)

 3. Αποστολή στοιχείων για τη μισθοδοσία των οπλιτών στην ΕΑΠ

 37. Στοιχεία ΔΑΥΚ 

Παρέχει τα στοιχεία που αποστέλλονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς (Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία).

 1. eΔΑΥΚ ΜΤΠΥ (ειδικού σκοπού)

 2. eΔΑΥΚ ΕΤΕΑΕΠ (ειδικού σκοπού)

38. Δικηγορικοί Σύλλογοι

 Στοιχεία Δικηγόρων

 1. Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων δικηγόρων από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων
39. Γεωγραφικά και Γεωχωρικά δεδομένα Φορέων

Γεωγραφικά και Γεωχωρικά δεδομένα Φορέων

 1. Υπηρεσία γεωγραφικής κατανομής αρμοδιότητας Φορέων Δημόσιας Διοίκησης
 2. Υπηρεσία κανονικοποίησης ταχυδρομικών διευθύνσεων
40. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Διάθεση στοιχείων Κτηνιάτρων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 1. Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων Κτηνιάτρων μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
41. Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Υπηρεσία άντλησης στοιχείων φορέων και υπηρεσιών
42. Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. - ειδικού σκοπού 
 1. Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα

 2. Ενημέρωση Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας

 3. Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων (ειδικού σκοπού)

 4. Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto (ειδικού σκοπού)

 5. Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων (περιορισμένη χρήση)

 6. Πληροφορίες για καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων

 7. Υπηρεσία Διαλειτουργικότητας Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων

 8. Panic Button App

 9. Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button  

 10. Υπηρεσία διάθεσης των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε φορείς – υπόχρεα πρόσωπα  

 11. Υπηρεσία Διαχείρισης κωδικών QR και μεταδεδομένων API

 12. Υπηρεσία αναζήτησης και επαλήθευσης αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου (ειδικού σκοπού)

 13. Υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής ψηφιακών εγγράφων φορέων του Δημοσίου είτε με τη δική τους Ψηφιακή Σφραγίδα (εάν διαθέτουν) είτε με τη σφραγίδα της ΓΓΠΣ

 14. Διασύνδεση με το Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

 15. Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 16. Στοιχεία οικογένειας

43 Internal Utilities (ΓΓΠΣ & ΨΔ)
 1. Στοιχεία χρηστών από UserName    (ειδικού σκοπού)

 2. Στοιχεία Εσωτερικών Χρηστών   (ειδικού σκοπού)

 3. Ενημέρωση Κινητού Τηλεφώνου    (ειδικού σκοπού)

 4. Ψηφιακή Υπογραφή ΓΓΠΣΨΔ  (ειδικού σκοπού) 

 5. Λήψη εγγραφών ιχνηλάτησης από εξωτερική υπηρεσία

 6. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων για το λογαριασμό TAXISnet ενός πολίτη

 7. Υπηρεσία διασύνδεσης Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων με το Μητρώο ΕΚΜΕΑ (μόνο για την ΑΑΔΕ    

Ένταξη φορέων στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α΄184)

 

 

 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)  ΥΑ 8731 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 1464/29-3-2022)

 • Δ.Ε.Η.  & Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  (ΚΥΑ 4590/29-9-2021   ΦΕΚ 4636/6-10-2021)

 • Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)  (ΚΥΑ 13501/7.4.2022 ΦΕΚ Β΄ 1824)

 • Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (15648/27-4-2022  ΦΕΚ 2083)

 • Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΥΑ 54862/23-12-2022  ΦΕΚ 7099)

 • Σύνδεσμος Ελληνικών και Γυμναστικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) (ΚΥΑ 54868/23-12-2022  ΦΕΚ 7099)