Συχνές Ερωτήσεις για Πολίτες

 

1.  Τι είναι το myPhoto;

 

Είναι ψηφιακή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα:

i.    σε επαγγελματίες φωτογράφους να αποθηκεύσουν την φωτογραφία και την υπογραφή των πελατών τους στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

ii.    σε φυσικά πρόσωπα, πελάτες των επαγγελματιών φωτογράφων, να τις συσχετίσουν με τον ΑΦΜ τους, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς του δημοσίου (Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση διπλώματος οδήγησης, Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας και διαβατηρίου κλπ.), κατόπιν συγκατάθεσης/εξουσιοδότησης. 

 

 

 2.  Ποιο είναι το αντικείμενο της υπηρεσίας  myPhoto; 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η μεταφόρτωση, η διαχείριση και η αποθήκευση των ψηφιακών φωτογραφιών: 

α) του προσώπου και 

β) της ιδιόχειρης υπογραφής 

των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να διαθέσουν τα παραπάνω αρχεία που τα αφορούν σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούν χρήση φωτογραφίας προσώπου ή/και υπογραφής.

 

 

3.  Ποιοι είναι οι χρήστες της εφαρμογής;

 

Χρήστες της υπηρεσίας myPhoto είναι:

i.    οι επαγγελματίες φωτογράφοι, 

ii.    οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών και 

iii.    οι πολίτες που έχουν διαπιστευτήρια-κωδικούς TAXISnet και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.

 

 

4.   Πώς μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή myPhoto;

 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία myPhoto γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση https://myphoto.gov.gr.    

 

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ισχυρή αυθεντικοποίηση. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί πρώτα να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να πιστοποιήσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία εισάγοντας:

i.    τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ. και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και

ii.    τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα λάβετε στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που πιστοποιήσατε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

 

 

 

5.   Πληκτρολογώ τον κωδικό μιας χρήσης (ΟΤΡ) και δεν μπορώ να εισέλθω στην υπηρεσία myPhoto.

 

Ο κωδικός μιας χρήσης (OTP) που λαμβάνετε παραμένει ενεργός για πέντε (5) λεπτά από τη στιγμή της παραγωγής του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να εισαχθεί στην εφαρμογή και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά του. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 5 λεπτά θα πρέπει να  επαναλάβετε τη διαδικασία παραγωγής και επαναποστολής OTP.

 

 

6.   Πού διατηρούνται τα ψηφιακά αρχεία μου και για ποιο χρονικό διάστημα;

 

Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα ψηφιακά αρχεία διαγράφονται εφόσον δεν συσχετιστούν με τον ΑΦΜ κάποιου φυσικού προσώπου εντός δύο (2) εβδομάδων από τη μεταφόρτωσή τους στο G-Cloud από τον επαγγελματία φωτογράφο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εφόσον τα αρχεία συσχετιστούν με τον ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου, διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία συσχέτισης και διαγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

7.   Τι είναι ο κωδικάριθμος;

 

Ο κωδικάριθμος είναι ένας αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέεται με μοναδικό τρόπο με συγκεκριμένα αρχεία φωτογραφίας προσώπου και οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής ενός φυσικού προσώπου. 

Ο κωδικάριθμος δημιουργείται από την υπηρεσία myPhoto κατά την μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων από τον φωτογράφο και αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που θα δηλώσει ο πελάτης στον φωτογράφο και ο φωτογράφος θα καταχωρίσει στην υπηρεσία myPhoto. Ο κωδικάριθμος παρέχεται από την ψηφιακή υπηρεσία και σε μορφή Κωδικού Άμεσης Απόκρισης (QR Code), ώστε να μπορεί να σαρωθεί και μέσω συσκευών που διαθέτουν λειτουργία κάμερας.

Εφόσον λάβετε τον κωδικάριθμο στο κινητό σας ή στο email σας μπορείτε, μέσω της εφαρμογής myPhoto, να συσχετίσετε τα αρχεία που συνδέονται με αυτόν με τον ΑΦΜ σας.

 

 

8.   Με ποιον τρόπο θα λάβω τον κωδικάριθμο;

 

Μπορείτε να λάβετε κωδικάριθμο με SMS στον αριθμό κινητού ή/και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email που θα δηλώσετε στον φωτογράφο. 
 

 

 

 

9.   Είναι υποχρεωτικό να δηλώσω  email και τηλέφωνο στον φωτογράφο για την παραλαβή του κωδικάριθμου;

 

Μπορείτε να δηλώσετε οποιοδήποτε από τα δύο στοιχεία επικοινωνίας επιθυμείτε αλλά τουλάχιστον ένα από αυτά. 
 

 

 

10.   Τι πρέπει να κάνω αφού λάβω τον κωδικάριθμο από την υπηρεσία myPhoto;

 

Ο κωδικάριθμος που σας αποστέλλεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετίσετε τη φωτογραφία προσώπου και υπογραφής που συνδέονται με αυτόν με τον ΑΦΜ σας, εφόσον επιβεβαιώσετε ότι η φωτογραφία προσώπου και υπογραφής είναι οι δικές σας. 

Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων σας σε τοπικό αποθηκευτικό μέσο (π.χ. τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας), να εξουσιοδοτήσετε τρίτη εφαρμογή του Δημοσίου Φορέα προς χρήση τους ή να άρετε την εξουσιοδότηση αυτή.

Επισημαίνεται ότι ο κωδικάριθμος απενεργοποιείται και τα αρχεία καταστρέφονται εφόσον, εντός δύο εβδομάδων από τη δημιουργία του κωδικάριθμου, δεν έχετε προβεί σε συσχέτιση με τον ΑΦΜ σας.

 

 

11.   Τι πρέπει να κάνω αν δεν λάβω κωδικάριθμο; 

 

Αν δεν λάβετε κωδικάριθμο στο μέσο επικοινωνίας (αριθμό κινητού ή/και email) που έχετε δηλώσει στον φωτογράφο θα πρέπει να προβείτε στην παρακάτω σειρά ενεργειών:

i.    Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει τον σωστό αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και email επικοινωνίας.

ii.    Βεβαιωθείτε ότι το μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει είναι σε λειτουργική κατάσταση και μπορείτε να λάβετε μηνύματα σε αυτό.

iii.    Εφόσον έχετε επιβεβαιώσει τα (i) και (ii) θα πρέπει να ζητήσετε από τον φωτογράφο να επαναλάβει τη διαδικασία μεταφόρτωσης των αρχείων σας στο σύστημα ώστε να παραχθεί και σας αποσταλεί εκ νέου ο κωδικάριθμος.
 

 

 

12.   Τι πρέπει να κάνω αν χάσω το μήνυμα με τον κωδικάριθμο;

 

Θα πρέπει να επαναληφθεί από τον φωτογράφο η διαδικασία μεταφόρτωσης της φωτογραφίας προσώπου και της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής σας στην υπηρεσία myPhoto. Μετά τη νέα μεταφόρτωση, θα δημιουργηθεί και θα σας αποσταλεί καινούργιος κωδικάριθμος.

 

 

13.   Τι γίνεται αν δεν χρησιμοποιηθεί - συσχετισθεί ο κωδικάριθμος με τον ΑΦΜ μου εντός του χρονικού ορίου των δύο (2) εβδομάδων; 

 

Αν ο κωδικάριθμος δεν χρησιμοποιηθεί - συσχετισθεί με τον ΑΦΜ σας εντός δύο (2) εβδομάδων, αυτομάτως χάνει την ισχύ του και τα σχετικά αρχεία διαγράφονται.

 

 

 

14.   Με ποιον τρόπο εισάγω τον κωδικάριθμο στην εφαρμογή;

 

Ο κωδικάριθμος εισάγεται στην εφαρμογή είτε αντιγράφοντας τον αλφαριθμητικό κωδικό και επικολλώντας τον στο αντίστοιχο πεδίο είτε σαρώνοντας τον σχετικό Κωδικό Άμεσης Απόκρισης (QR code) με τη βοήθεια συσκευής που διαθέτει λειτουργία  κάμερας.

 

 

15.   Αν αποσυσχετίσω τον κωδικάριθμο, μπορώ να τον επαναχρησιμοποιήσω;

 

Ναι, μπορείτε να τον επαναχρησιμοποιήσετε εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημιουργία του

 

 

16.   Πόσες υποβολές κωδικάριθμου μπορώ να πραγματοποιήσω ημερησίως; 

 

Δικαιούστε να συσχετίσετε και αποσυσχετίσετε έως 5 κωδικαρίθμους ημερησίως. Επισημαίνεται ότι μόνο ένας κωδικάριθμος και κατ’ επέκταση ένα ζευγάρι φωτογραφίας προσώπου και υπογραφής μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι συσχετισμένα με τον ΑΦΜ σας.

 

 

17.   Θέλω να κάνω λήψη  των αρχείων της φωτογραφίας προσώπου και της υπογραφής μου. Πώς μπορώ να το κάνω; 

 

Αρχικά, υπενθυμίζεται πως για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία και να πραγματοποιήσετε λήψη τους θα πρέπει πρώτα να έχετε συσχετίσει τον αντίστοιχο κωδικάριθμο με τον ΑΦΜ σας. 

Στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί «Λήψη» θα λάβετε ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφότυπου zip, το οποίο θα περιέχει τις δύο φωτογραφίες (προσώπου και υπογραφής) καθώς και ένα αρχείο pdf με τον σχετικό κωδικάριθμο και τον QR code.

 

18.   Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω τρίτες εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά αρχεία του myPhoto και πώς μπορώ να άρω την εξουσιοδότηση αυτή;

 

Μετά τη συσχέτιση του κωδικαρίθμου με τον ΑΦΜ σας, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τρίτες εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία (φωτογραφία προσώπου και υπογραφής) επιλέγοντας την επιθυμητή εφαρμογή από την αντίστοιχη πτυσσόμενη λίστα εφαρμογών (drop down list). 

Η εξουσιοδότηση αίρεται επιλέγοντας το κουμπί «Χ» που βρίσκεται δίπλα στο όνομα της εξουσιοδοτημένης εφαρμογής. 
Μόνο εφόσον υπάρχει ενεργή από εσάς εξουσιοδότηση/συγκατάθεση μπορεί μία τρίτη εφαρμογή να αντλήσει τις φωτογραφίες σας από την υπηρεσία myPhoto.

 

 

19.   Πόσους κωδικάριθμους μπορώ να συσχετίσω με τον ΑΦΜ μου ταυτόχρονα;

 

Μόνο ένας κωδικάριθμος, άρα και ένα ζεύγος ψηφιακών φωτογραφιών (προσώπου και υπογραφής), μπορεί να είναι συσχετισμένος με τον ΑΦΜ σας μια δεδομένη χρονική στιγμή.
 

 

20.   Μπορώ να αποσυσχετίσω έναν κωδικάριθμο από τον ΑΦΜ μου;

 

Αν επιλέξετε το κουμπί «Αποσυσχέτιση», ο κωδικάριθμος και οι αντίστοιχες φωτογραφίες προσώπου και  υπογραφής θα αποσυσχετιστούν από τον ΑΦΜ σας. 

 

 

21.   Πότε αποσυσχετίζω έναν κωδικάριθμο από τον ΑΦΜ μου;

 

Η ενέργεια της «Αποσυσχέτισης» ενός κωδικάριθμου επιλέγεται όταν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε περεταίρω το ζεύγος αρχείων (φωτογραφία προσώπου και υπογραφής) που συνδέεται με αυτόν ή όταν επιθυμείτε να συσχετίσετε κάποιο άλλο ζεύγος φωτογραφιών με τον ΑΦΜ σας. 

 

 

 

22.   Εφόσον δεν μου αρέσει η φωτογραφία προσώπου που συνδέεται με τον κωδικάριθμο που μου έστειλε ο φωτογράφος μέσω της εφαρμογής myPhoto ή δεν απεικονίζει εμένα, μπορώ να την αλλάξω και αν ναι με ποιο τρόπο;

 

Κατά τη συσχέτιση του κωδικάριθμου με τον ΑΦΜ σας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις φωτογραφίες (προσώπου και υπογραφής) που συνδέονται μ’ αυτόν όπως τις μεταφόρτωσε ο φωτογράφος. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσουν οι φωτογραφίες ή δεν αφορούν εσάς, δεν συνίσταται να κάνετε «επιβεβαίωση» ούτε «συσχέτιση» με τον ΑΦΜ σας. Απεναντίας, θα πρέπει να αιτηθείτε από τον φωτογράφο τη μεταφόρτωση νέας φωτογραφίας, ξεκινώντας τη συνολική διαδικασία από την αρχή.  Οι απορριφθείσες φωτογραφίες, εφόσον δεν έχουν συσχετιστεί με τον ΑΦΜ σας, θα διαγραφούν από την υπηρεσία myPhoto μετά από δύο εβδομάδες από τη μεταφόρτωσή τους. 

 

 

23.   Σε πόση ώρα αποσυνδέομαι από την εφαρμογή myPhoto;

 

Για λόγους ασφάλειας ο επιτρεπτός ανενεργός χρόνος σύνδεσή σας στην υπηρεσία είναι 30 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, η εφαρμογή σας αποσυνδέει και θα πρέπει να συνδεθείτε εκ νέου.