Στοιχεία Οχημάτων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες που αφορούν σε στοιχεία οχήματος και είναι οι:

1. Στοιχεία Κατόχου Οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο: 

 • (GetVehicleInformation) που με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και μια ημερομηνία επιστρέφει τις παρακάτω πληροφορίες: Στοιχεία για το όχημα: (Μάρκα, Χρώμα, Τύπο, Αριθμό Πλαισίου, Κατάσταση).  Στοιχεία για τους ιδιοκτήτες: (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο και ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επωνυμία, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).   

Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών επιστρέφονται σε λίστα τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών.

 

2. Στοιχεία Οχήματος από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • (vehicleIdentDataByRegNum) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και το ΑΦΜ του κατόχου του παρέχει τα: στοιχεία οχήματος (μάρκα, αριθμό πλαισίου, εμπορική ονομασία κ.α.), το πιστοποιητικό ταξινόμησης με πληροφορίες εκπομπής ρύπων και στοιχεία ηλεκτροκίνησης.

 

3.  Στοιχεία Αδειών Κυκλοφορίας  από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • (getVehicleLicenseDetails) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος παρέχει  τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας.

 

4.  Στοιχεία  Αδειών Οδήγησης  από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Καθεμία από τις μεθόδους  αυτές  επιστρέφει τα στοιχεία άδειας οδήγησης από το ΠΣ του Υπουργείου Μεταφορών.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τρεις  μεθόδους:

 • (getDrivingLicenseDetailsByAfm),  που δέχεται ως είσοδο τον ΑΦΜ κατόχου άδειας οδήγησης,
 • (getDrivingLicenseDetailsByNumber), που δέχεται ως είσοδο τον αριθμό  άδειας οδήγησης,
 • (getDrivingLicenseDetailsByPerson), που δέχεται για είσοδο  τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και την ημερομηνία γέννησης οδηγού.

 

5. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων  (ΚΤΕΟ) από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών – διατίθεται για συγκεκριμένη δράση

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • (allPTIsForVin), που με  είσοδο τον Αριθμό Πλαισίου ενός οχήματος,  παρέχει τα στοιχεία τεχνικών ελέγχων του οχήματος. 

 

6. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (Α.Α.Δ.Ε)

Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων – διατίθεται για συγκεκριμένη δράση.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τις μεθόδους:

 • (getVehicleInsurance) που με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος  παρέχει  τα στοιχεία ασφάλισης οχήματος (δηλ. ημ/νία έναρξης και ημ/νία λήξης) και τα στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.).
 • (findInsuranceByPlate) που με  είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας  οχήματος επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση οχήματος,
 • (findInsuranceByAfm) που με είσοδο του ΑΦΜ κατόχου οχήματος επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση οχήματος.

 

7. Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • (getTrafficFees) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος, το ΑΦΜ του κατόχου, μια συγκεκριμένη ημερομηνία και την αιτία αναζήτησης (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, μεταβίβαση οχήματος)   παρέχει τα: στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.), τα στοιχεία του κατόχου ή των κατόχων του οχήματος και πληροφορίες σχετικά με την οφειλή ή μη των τελών κυκλοφορίας.

 

8.  Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • Αναζήτηση ασφάλισης με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας(findInsuranceByPlate)
 • Αναζήτηση ασφάλισης με βάση τον ΑΦΜ κατόχου (findInsuranceByAfm)

 

  9. Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)– διατίθεται για συγκεκριμένη δράση

  Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

  • (getMyAutoInfo), που με  είσοδο τον ΑΦΜ κατόχου οχήματος  και προαιρετικά τον Αριθμό Κυκλοφορίας  οχήματος, επιστρέφει τα στοιχεία για το  όχημα και το προφίλ κατόχου.

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  Υπουργικές Αποφάσεις