Στοιχεία Οχημάτων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες που αφορούν σε στοιχεία οχήματος και είναι οι:

1. Στοιχεία Κατόχου Οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο: 

 • με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και μια ημερομηνία επιστρέφει τις παρακάτω πληροφορίες: Στοιχεία για το όχημα: (Μάρκα, Χρώμα, Τύπο, Αριθμό Πλαισίου, Κατάσταση).  Στοιχεία για τους ιδιοκτήτες: (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο και ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επωνυμία, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).  (GetVehicleInformation)

Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών επιστρέφονται σε λίστα τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών.

 

2. Στοιχεία Οχήματος από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και το ΑΦΜ του κατόχου του παρέχει τα: στοιχεία οχήματος (μάρκα, αριθμό πλαισίου, εμπορική ονομασία κ.α.), το πιστοποιητικό ταξινόμησης με πληροφορίες εκπομπής ρύπων και στοιχεία ηλεκτροκίνησης (vehicleIdentDataByRegNum)
 • Πληροφορίες για την είσοδο ενός οχήματος στο Δακτύλιο με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας και τον ΑΦΜ (vehicleRingAthens)

 

3.  Στοιχεία Αδειών Κυκλοφορίας  από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος παρέχει  τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας (getVehicleLicenseDetails)

 

4.  Στοιχεία  Αδειών Οδήγησης  από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Καθεμία από τις μεθόδους  αυτές  επιστρέφει τα στοιχεία άδειας οδήγησης από το ΠΣ του Υπουργείου Μεταφορών.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τρεις  μεθόδους:

 • που δέχεται ως είσοδο τον ΑΦΜ κατόχου άδειας οδήγησης (getDrivingLicenseDetailsByAfm)
 • που δέχεται ως είσοδο τον ΑΦΜ και επιστρέφει ονοματεπωνυμικά στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες) (getDrivingLicenseDetailsByAfmL)
  που δέχεται ως είσοδο τον αριθμό  άδειας οδήγησης και επιστρέφει ονοματεπωνυμικά στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες) (getDrivingLicenseDetailsByNumberL)
 • που δέχεται ως είσοδο τον αριθμό  άδειας οδήγησης (getDrivingLicenseDetailsByNumber)
 • που δέχεται για είσοδο  τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και την ημερομηνία γέννησης οδηγού (getDrivingLicenseDetailsByPerson)
 • που δέχεται για είσοδο τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία και την ημερομηνία γέννησης και επιστρέφει ονοματεπωνυμικά στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες) (getDrivingLicenseDetailsByPersonL)
 • Λήψη στοιχείων της άδειας οδήγησης και ΣΕΣΟ (getDrivingLicenseDetailsSESO)
   

 

5. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων  (ΚΤΕΟ) από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών – διατίθεται για συγκεκριμένη δράση

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • που με  είσοδο τον Αριθμό Πλαισίου ενός οχήματος,  παρέχει τα στοιχεία τεχνικών ελέγχων του οχήματος (allPTIsForVin)

 

6. Στοιχεία  Κατάστασης και Ασφάλισης Οχήματων (Α.Α.Δ.Ε)

Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων – διατίθεται για συγκεκριμένη δράση.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τις μεθόδους:

 • Στοιχεία Κατάστασης (ΚΙΝΗΣΗ-ΑΚΙΝΗΣΙΑ κλπ) και Ασφάλισης Οχημάτων με δεδομένο τον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος- (δηλ. ημ/νία έναρξης και ημ/νία λήξης) και τα στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.)-(getVehicleInsurance)
 • με  είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας  οχήματος επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση οχήματος (findInsuranceByPlate)
 • με είσοδο του ΑΦΜ κατόχου οχήματος επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση οχήματος (findInsuranceByAfm)

 

7. Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος, το ΑΦΜ του κατόχου, μια συγκεκριμένη ημερομηνία και την αιτία αναζήτησης (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, μεταβίβαση οχήματος)   παρέχει τα: στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.), τα στοιχεία του κατόχου ή των κατόχων του οχήματος και πληροφορίες σχετικά με την οφειλή ή μη των τελών κυκλοφορίας (getTrafficFees) 

 

8.  Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

 • Αναζήτηση ασφάλισης με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας(findInsuranceByPlate)
 • Αναζήτηση ασφάλισης με βάση τον ΑΦΜ κατόχου (findInsuranceByAfm)

 

  9. Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου (Α.Α.Δ.Ε.)– διατίθεται για συγκεκριμένη δράση

  Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

  • που με  είσοδο τον ΑΦΜ κατόχου οχήματος  και προαιρετικά τον Αριθμό Κυκλοφορίας  οχήματος, επιστρέφει τα στοιχεία για το  όχημα και το προφίλ κατόχου (getMyAutoInfo)

   

  10. Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.

  Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων από ΑΑΔΕ για ένταξη επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" (μόνο για την ΚτΠ)

  Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

  • Αριθμός Επαγγελματικών Οχημάτων που διατηρούνται από ΑΦΜ υπόχρεου (getOximataEpagInfo)

   

  11. Στοιχεία για την έκδοση Αδειών Οδήγησης (Υπουργείο Μεταφορών)

  Υπηρεσία παροχής στοιχείων για την έκδοση Αδειών Οδήγησης από το Υπουργείο Μεταφορών

  Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο:

  • Λήψη στοιχείων Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού (ΔΕΕΥΟ) (getDeeyoInfo)

  Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

   

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (43742/6-10-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26796/2-6-2023

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» & «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18859/10-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» της ΑΑΔΕ, στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18858/10-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «gov.gr» για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18855/10-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18183/6-4-2023)

  • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Οχημάτων» & «Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας» του Υπ. Μεταφορών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» της Α.Α.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (18182/6-4-2023)

  Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24725/19-5-2023) (ΦΕΚ 3438/23-5-2023)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» της ΑΑΔΕ, στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3960/31-1-2023) (ΦΕΚ 562/6-2-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Οχημάτων» & «Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας» του Υπ. Μεταφορών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» της Α.Α.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2343/19-1-2023) (ΦΕΚ 247/20-1-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49598/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε.)» και «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32412/22-7-2022) (ΦΕΚ 4055)

  • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων (Α.Α.Δ.Ε.)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32411/22-7-2022) (ΦΕΚ 4054)

  • ΚΥΑ 2945/6-7-2022 "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτή, τις κατηγορίες πληροφοριών που θα παρέχονται, τις διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας"  (ΦΕΚ 3523/7-7-2022)