Διασταύρωση ΙΒΑΝ - ΑΦΜ από Τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τις Τράπεζες διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου την Διαδικτυακή Υπηρεσία «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ».

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

•    Η μέθοδος-λειτουργία διασταυρώνει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN με έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (confirmAccount)

 

Παροχή Στοιχείων Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (KYC) από την ΑΑΔΕ (σε ανάπτυξη)

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)