Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

 1.  Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων και επιστρέφει τα στοιχεία σε περίπτωση ταυτοποίησης.

Η επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις λειτουργίες:

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου (getADTIdentification).

 • Έλεγχος στοιχείων με ΑΦΜ (επιπλέον πεδίο εξόδου: idType)(getAFMIdentificationExt)

 • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων (getAFMConf)

  2.  Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές, ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)

 3.  Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης γεωγραφικού κωδικού από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας και νομό (getGeoCodeByDescPref)

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας (getGeoCodeByDesc)

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με τμήμα γεωγραφικού κωδικού (getGeoCodeByCode)

 • Αναζήτηση κοινότητας προ Καποδίστρια (Απογραφή 2011) με τμήμα οικισμού και νομό (getCommunityAp2011)

 • Αναζήτηση κοινότητας προ Καποδίστρια (Απογραφή 2021) με τμήμα οικισμού και νομό (getCommunityAp2021)

4.  Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης (και αντιστοίχησης) ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με βάση έναν Τ.Κ. ΕΛΤΑ ή περιγραφή περιοχής.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  δυο  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ (searchTaxKodByZip)

 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με περιγραφή περιοχής (searchTaxKodByDesc)

 5.  Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο δίνει τη δυνατότητα απόδοσης & απενεργοποίησης ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση ονοματεπωνύμου με βάση τον ΑΦΜ (searchNameByAfmAsylum)

 • Μεταβολή στοιχείων σε αιτούντες άσυλο (modifyAfmAsylum) 

 • Απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (provideAfmAsylum)

 • Απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (disableAfmAsylum)

 6.  Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης  δίνει τη δυνατότητα υποβολής και ενημέρωσης αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης αφορά τη διαλειτουργικότητα της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (submitRequestToAade)

 • Ενημέρωση αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (postUpdateRequestToAade)

 • Έλεγχος ΑΦΜ πριν από την υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (checkAfmBeforeSubmit)

7.  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων οικογενειακής κατάστασης από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων οικογενειακής κατάστασης με βάση τον ΑΦΜ (getMaritalStatusRegByAfm)

  8.  Άντληση πληροφοριών (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα μόνο από ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Άντληση πληροφοριών (Μονο  ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης των οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον ΑΦΜ του υπόχρεου και χρονικά διαστήματα (getElkeAllInfo)

9.  Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Εύρεση πληροφοριών βάσει κωδικού ή περιγραφής ΚΑΔ (searchInfoByKadOrDesc)

10.  Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης κωδικών περιγραφών και άλλων στοιχείων δραστηριότητας επιχείρησης και  υποκαταστημάτων της επιχείρησης από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  μία  λειτουργία:

 • Αναζήτηση Κωδικών Δραστηριότητας Επιχείρησης και Υποκαταστημάτων (getAllKadBranches)

11.  Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης 

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης παρέχεται  για την απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης ή την ενημέρωση αν υπάρχει ήδη ΑΦΜ γι’ αυτόν ή αν προέκυψε άλλο πρόβλημα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  μία  λειτουργία:

 • Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης (provideAfmErgatesGhs)

12.  Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού αποδίδει ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού και χρησιμοποιείται μόνο από συγκεκριμένο φορέα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αποστολή μεταβολών/διορθώσεων πράξεων και διαγραφών μεταβολών/διορθώσεων που προκύπτουν σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthModificationRecords)

 • Αποστολή διαγραφών ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας ή ακύρωσης σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthDeletionRecords)

 • Αποστολή συντάξεων ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthAdoptionRecords)

 • Λήψη ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού (retrieveAfmByBirth)

13.  Αναζήτηση Πληροφοριών Δ.Ο.Υ.

Η υπηρεσία αναζητά και επιστρέφει πληροφορίες ενεργής Δ.Ο.Υ. Η υπηρεσία επιστρέφει πληροφορίες διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. από γενικά στοιχεία διεύθυνσης (για παράδειγμα από τμήμα ταχ. Διεύθυνσης).  Δίνεται σαν είσοδος ο κωδικός Δ.Ο.Υ. και επιστρέφονται πληροφορίες για την Δ.Ο.Υ. (όνομα, αναλυτική διεύθυνση, τηλέφωνο) αν η ΔΟΥ είναι ενεργή.  Αν η Δ.Ο.Υ. έχει συγχωνευθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται τα στοιχεία της ενεργής Δ.Ο.Υ.  

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  δύο  λειτουργίες:

 • Πληροφορίες Ενεργής Δ.Ο.Υ.  (getDoyInfoEnergi)
 • Πληροφορίες Δ/νσης Δ.Ο.Υ. και ΤΚ  (getDoyAddressTk)
 • Πληροφορίες Τ.Κ, ΔΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας (getDoyAddressTkEnot) 

14.  Πληροφορίες για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής

Υπηρεσία πληροφοριών για την έκδοση άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  την  λειτουργία:

 • Έλεγχος ΑΦΜ για την έκδοση άδειας ναύλωσης (checkAfmForCharterPermission)

15.  Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων αναγγελίας έναρξης ατομικής επιχείρησης με βάση χρονικό διάστημα από/έως (getFirmStartupAnnouncementInfo)

16.  Στοιχεία δήλωσης απενεργοποίησης και αναστολής Αριθμών Φορολογικών Μητρώου

Στοιχεία δήλωσης απενεργοποίησης και αναστολής Αριθμών Φορολογικών Μητρώου (για ΓΕΜΗ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις  λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων και ημερομηνιών δήλωσης απενεργοποίησης/ακύρωσης ΑΦΜ με βάση κάποιο χρονικό διάστημα (getDeclDeactAfm)

 • Λήψη στοιχείων και ημερομηνιών δήλωσης ΑΦΜ σε αναστολή (εισόδου σε αναστολή/εξόδου από αναστολή) με βάση κάποιο χρονικό διάστημα (getDeclCancelAfm)

17.  Στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο για την κατοικία ενός πολίτη (ειδικού σκοπού)

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο για την κατοικία ενός πολίτη

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την κατοικία ενός πολίτη με βάση τον ΑΦΜ και την ημερομηνία αναφοράς (residenceIndication)

18.  Στοιχεία Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου

Υπηρεσία στοιχείων Φορολογικού Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου (μόνο για ΑΑΔΕ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο για αίτηση απόδοσης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου (registryDataToKeyNumber)

19.  Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο

Υπηρεσία Αναγγελίας και λήψης μεταβολών ΚΑΔ Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (για ΕΦΚΑ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο για ένα χρονικό διάστημα (getRegKadChanges)

20.  Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)    

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Μεταβολής Ποσοστού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για χρονική περίοδο (getPosostoEme)
 • Αναζήτηση Μεταβολής Ποσοστού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) (με παραλαβή νέων ΕΜΕ) (getNewEme)

21. Λήψη στοιχείων μεταβολών στα βασικά στοιχεία εργοδοτών από το Φορολογικό Μητρώο

Υπηρεσία λήψης στοιχείων μεταβολών στα βασικά στοιχεία εργοδοτών από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (για τον ΕΦΚΑ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις λειτουργίες:

 • Λήψη μεταβολών κατάστασης σχέσεων για ένα χρονικό διάστημα (getRelationChanges)
 • Λήψη μεταβολών μελών για ένα χρονικό διάστημα (getMemberChanges)
 • Λήψη μεταβολών κατηγορίας/νομικής μορφής για ένα χρονικό διάστημα (getLgpLgsChanges)
 • Λήψη μεταβολών κατάστασης επιχείρησης για ένα χρονικό διάστημα (getFrmStatChanges)
 • Λήψη μεταβολών διεύθυνσης έδρας επιχείρησης για ένα χρονικό διάστημα (getFrmAddrChanges)
 • Λήψη μεταβολών υποκαταστημάτων για ένα χρονικό διάστημα (getBranchChanges)
   

22. Στοιχεία Μικρών Επιχειρήσεων από το Φορολογικό Μητρώο

Υπηρεσία λήψης στοιχείων μικρών επιχειρήσεων από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (ΜΟΝΟ για το έργο του Τέλους Παρεπιδημούντων)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη περιόδων για τις οποίες μια επιχείρηση έχει καθεστώς ΦΠΑ "Μικρών Επιχειρήσεων" (getSmallBusVatStatusInfo)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών» και «Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12260/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10706/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» σε φορείς του Δημοσίου μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10720/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπ. Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10724/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5667/13-2-2024)

 • Έγκριση Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5668/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα "Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5688/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας-ΠΣΕΜ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5685/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «"Πράσινα Ταξί"» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5678/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Π.Σ. «Πόθεν έσχες» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (604/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

 

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2019


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20983/13-6-2024) (Β΄3500)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21201/14-6-2024) (Β΄3473)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΓΑ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21204/14-6-2024) (Β΄3474)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Fuelstats» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12424/5-4-2024) (Β΄2305/18-4-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε) σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12429/5-4-2024) (Β΄2305/18-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπ. Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10737/26-3-2024) (Β΄2022/1-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπ. Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8349/5-3-2024) (B΄1600/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών» και «Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8362/5-3-2024) (B΄1626/11-3-2024)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίηση oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων» στο πληροφοριακό σύστημα «Πολυκαναλικό Κέντρο Επικοινωνίας Ελληνικού Κτηματολογίου - Communications Hub» του Ελληνικού Κτηματολογίουυ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8351/5-3-2024) (B΄1625/11-3-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8371/5-3-2024) (Β΄1490/6-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης -Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 5824/14-2-2024) (Β΄1138/19-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1007/11-1-2024) (Β΄169/15-1-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 1009/11-1-2024) (Β΄167/15-1-2024)

 

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2019