Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

 1.  Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων και επιστρέφει τα στοιχεία σε περίπτωση ταυτοποίησης.

Η επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις λειτουργίες:

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου (getADTIdentification).

 • Έλεγχος στοιχείων με ΑΦΜ (επιπλέον πεδίο εξόδου: idType)(getAFMIdentificationExt)

 • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων (getAFMConf)

 

  2.  Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές, ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)

 

 3.  Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης γεωγραφικού κωδικού από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας και νομό (getGeoCodeByDescPref)

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας (getGeoCodeByDesc)

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με τμήμα γεωγραφικού κωδικού (getGeoCodeByCode)

 • Αναζήτηση κοινότητας προ Καποδίστρια (Απογραφή 2011) με τμήμα οικισμού και νομό (getCommunityAp2011)

 

4.  Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης (και αντιστοίχησης) ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με βάση έναν Τ.Κ. ΕΛΤΑ ή περιγραφή περιοχής.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  δυο  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ (searchTaxKodByZip)

 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με περιγραφή περιοχής (searchTaxKodByDesc)

 

 5.  Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο δίνει τη δυνατότητα απόδοσης & απενεργοποίησης ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση ονοματεπωνύμου με βάση τον ΑΦΜ (searchNameByAfmAsylum)

 • Απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (provideAfmAsylum)

 • Απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (disableAfmAsylum)

 

 6.  Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης  δίνει τη δυνατότητα υποβολής και ενημέρωσης αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης αφορά τη διαλειτουργικότητα της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (submitRequestToAade)

 • Ενημέρωση αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (postUpdateRequestToAade)

 • Έλεγχος ΑΦΜ πριν από την υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (checkAfmBeforeSubmit)

 

7.  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων οικογενειακής κατάστασης από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων οικογενειακής κατάστασης με βάση τον ΑΦΜ (getMaritalStatusRegByAfm)

 

  8.  Άντληση πληροφοριών (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα μόνο από ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Άντληση πληροφοριών (Μονο  ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης των οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον ΑΦΜ του υπόχρεου και χρονικά διαστήματα (getElkeAllInfo)

 

9.  Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Εύρεση πληροφοριών βάσει κωδικού ή περιγραφής ΚΑΔ (searchInfoByKadOrDesc)

 

10.  Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης κωδικών περιγραφών και άλλων στοιχείων δραστηριότητας επιχείρησης και  υποκαταστημάτων της επιχείρησης από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  μία  λειτουργία:

 • Αναζήτηση Κωδικών Δραστηριότητας Επιχείρησης και Υποκαταστημάτων (getAllKadBranches)

 

11.  Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης 

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης παρέχεται  για την απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης ή την ενημέρωση αν υπάρχει ήδη ΑΦΜ γι’ αυτόν ή αν προέκυψε άλλο πρόβλημα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  μία  λειτουργία:

 • Απόδοση ΑΦΜ σε Εργάτες Γης (provideAfmErgatesGhs)

 

12.  Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού αποδίδει ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού και χρησιμοποιείται μόνο από συγκεκριμένο φορέα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αποστολή μεταβολών/διορθώσεων πράξεων και διαγραφών μεταβολών/διορθώσεων που προκύπτουν σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthModificationRecords)

 • Αποστολή διαγραφών ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας ή ακύρωσης σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthDeletionRecords)

 • Αποστολή συντάξεων ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthAdoptionRecords)

 • Λήψη ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού (retrieveAfmByBirth)

 

13.  Αναζήτηση Πληροφοριών Δ.Ο.Υ.

Η υπηρεσία αναζητά και επιστρέφει πληροφορίες ενεργής Δ.Ο.Υ. Η υπηρεσία επιστρέφει πληροφορίες διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. από γενικά στοιχεία διεύθυνσης (για παράδειγμα από τμήμα ταχ. Διεύθυνσης).  Δίνεται σαν είσοδος ο κωδικός Δ.Ο.Υ. και επιστρέφονται πληροφορίες για την Δ.Ο.Υ. (όνομα, αναλυτική διεύθυνση, τηλέφωνο) αν η ΔΟΥ είναι ενεργή.  Αν η Δ.Ο.Υ. έχει συγχωνευθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται τα στοιχεία της ενεργής Δ.Ο.Υ.  

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  δύο  λειτουργίες:

 • Πληροφορίες Ενεργής Δ.Ο.Υ.  (getDoyInfoEnergi)
 • Πληροφορίες Δ/νσης Δ.Ο.Υ. και ΤΚ  (getDoyAddressTk)
 • Πληροφορίες Τ.Κ, ΔΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας (getDoyAddressTkEnot) 

 

14.  Πληροφορίες για την έκδοση άδειας εκναύλωσης πλοίου αναψυχής

Υπηρεσία πληροφοριών για την έκδοση άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  την  λειτουργία:

 • Έλεγχος ΑΦΜ για την έκδοση άδειας ναύλωσης (checkAfmForCharterPermission)

 

15.  Στοιχεία Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων αναγγελίας έναρξης ατομικής επιχείρησης με βάση χρονικό διάστημα από/έως (getFirmStartupAnnouncementInfo)

 

16.  Στοιχεία δήλωσης απενεργοποίησης και αναστολής Αριθμών Φορολογικών Μητρώου

Στοιχεία δήλωσης απενεργοποίησης και αναστολής Αριθμών Φορολογικών Μητρώου (για ΓΕΜΗ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις  λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων και ημερομηνιών δήλωσης απενεργοποίησης/ακύρωσης ΑΦΜ με βάση κάποιο χρονικό διάστημα (getDeclDeactAfm)

 • Λήψη στοιχείων και ημερομηνιών δήλωσης ΑΦΜ σε αναστολή (εισόδου σε αναστολή/εξόδου από αναστολή) με βάση κάποιο χρονικό διάστημα (getDeclCancelAfm)

 

17.  Στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο για την κατοικία ενός πολίτη

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο για την κατοικία ενός πολίτη

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την κατοικία ενός πολίτη με βάση τον ΑΦΜ και την ημερομηνία αναφοράς (residenceIndication)

 

18.  Στοιχεία Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου

Υπηρεσία στοιχείων Φορολογικού Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου (μόνο για ΑΑΔΕ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο για αίτηση απόδοσης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου (registryDataToKeyNumber)

 

19.  Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο

Υπηρεσία Αναγγελίας και λήψης μεταβολών ΚΑΔ Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ (για ΕΦΚΑ)

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Λήψη μεταβολών ΚΑΔ Φ.Π. και Ν.Π. από το Φορολογικό Μητρώο για ένα χρονικό διάστημα (getRegKadChanges)

 

20.  Αναζήτηση Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)    

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει την  λειτουργία:

 • Αναζήτηση Μεταβολής Ποσοστού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) για χρονική περίοδο (getPosostoEme)
 • Αναζήτηση Μεταβολής Ποσοστού Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) (με παραλαβή νέων ΕΜΕ) (getNewEme)

 


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου» στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42023/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42024/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (29674/20-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Dentist pass» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27827/8-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26796/2-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης δύο διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24264/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε τρεις (3) φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (25607/26-5-2023) 

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24743/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (24271/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (24270/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19128/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19129/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» & «Υπηρεσίες Αποβεβαίωσης Εσόδων» στο Π.Σ. «Καταπτώσεις Δανείων» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19133/11-4-2023) 

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19127/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» & «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19130/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων» και «oAuth2.0», στο πληροφοριακό σύστημα "ΠΣ ΟΔΕΕ (portal.odee.gr)" της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19131/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» στο πληροφοριακό σύστημα «Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες» του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19134/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18857/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16816/3-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16817/3-4-2023)

 • Έγκριση  διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες  Φορολογικού  Μητρώου»  σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13410/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13409/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιοποίηση Διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (3408/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13017/14-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (42110/17-10-2022)

 • Έγκριση  διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες  Φορολογικού  Μητρώου»  σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16018/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16014/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ (16017/29-4-2022) (ΑΔΑ: ΩΧΨ446ΜΤΛΠ-ΨΒ2)

 • Έγκριση  ws  «Πληροφορίες  Φορολογικού  Μητρώου»  σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (11920/29-3-2022)

 • Έγκριση  ws  «Πληροφορίες  Φορολογικού  Μητρώου»  σε φορείς του Δημοσίου  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (11869/29-3-2022 AΔA: ΩΣ7846ΜΤΛΠ-3Σ3)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (10737/21-3-2022  ΑΔΑ:ΨΥ6546ΜΤΛΠ-ΤΛ5)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - Ω0ΨΟ46ΜΤΛΠ-2Η3   (142030/12-12-2019)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - 7ΜΚΧΗ-Ν62  (114791/15-10-2019)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (120997/29-10-2019) (ΑΔΑ: 653ΩΗ-Ι2Ξ)

 • Έγκριση διάθεσης ws σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - ΩΑΞΕ46ΜΤΛΠ-1ΘΚ  (16077/17-6-2020)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19161/8-7-2020) (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (6ΗΞΠ46ΜΤΛΠ-ΖΜ0)

 • Έγκριση διάθεσης ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (6ΓΤΒ46ΜΤΛΠ-Φ0Π)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (21364/28-6-2021) ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2

 • Έγκριση διάθεσης ws «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» και «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)» σε φορείς του δημοσίου τομέα» μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (36991/18-10-2021  AΔA: 685246ΜΤΛΠ-ΚΡΝ)

 • Έγκριση διάθεσης ws  «Πληροφορίες  Φορολογικού  Μητρώου»  και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (36992/18-10-2021)  AΔA: Ψ4Φ146ΜΤΛΠ-ΘΚ4)

 • Έγκριση διάθεσης ws για λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από τους  ΕΛΚΕ  των  ΑΕΙ,  για  την  είσπραξη  των  οφειλών  Καθηγητών  και  υπηρετούντων  λεκτόρων  από άσκηση  επιχειρηματικής  δραστηριότητας , μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (36990/18-10-2021  ΑΔΑ: Ψ0ΛΞ46ΜΤΛΠ-Ο61)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο Υπουργείου Οικονομικών της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41246/19-9-2023) (ΦΕΚ 5640/25-9-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στο Π.Σ. «Άτλας» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41391/20-9-2023) (ΦΕΚ 5607/22-9-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μητρώου για Αίτηση Απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου» στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 38230/28-8-2023) (ΦΕΚ 5271/31-8-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 35113/1-8-2023) (ΦΕΚ 4925/4-8-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24762/19-5-2023) (ΦΕΚ 3481/24-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24725/19-5-2023) (ΦΕΚ 3438/23-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Dentist pass» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 24568/18-5-2023) (ΦΕΚ 3379/19-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17268/4-4-2023) (ΦΕΚ 2388/12-4-2023)

 • Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 16301/1-4-2023) (ΦΕΚ 2478/18-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18878/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2355/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17398/4-4-2023) (ΦΕΚ 2221/6-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13388/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 6074/9-2-2023) (ΦΕΚ 709/13-2-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3950/31-1-2023) (ΦΕΚ 525/3-2-2023)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε (6) φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 55172/28-12-2022) (ΦΕΚ 14/9-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» στο πληροφοριακό σύστημα «Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες» του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50210/30-11-2022) (ΦΕΚ 6149/5-12-2022)

 • Διάθεση δύο (2) διαδικτυακών υπηρεσιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 46723/10-11-2022) (ΦΕΚ 5886)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων» και «oAuth2.0», στο πληροφοριακό σύστημα "ΠΣ ΟΔΕΕ (portal.odee.gr)" της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39462/4-10-2022) (ΦΕΚ 5252)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39741/4-10-2022) (ΦΕΚ 5250)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 36352/7-8-2022) (ΦΕΚ 4851)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» & «Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (33513/2-8-2022) (ΦΕΚ 4162)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» & «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου» στο Π.Σ. «Καταπτώσεις Δανείων» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32413/22-7-2022) (ΦΕΚ 4100)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32407/22-7-2022) (ΦΕΚ 4055)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε τρεις (3) φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32410/22-7-2022) (ΦΕΚ 4054)
 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (YA 20760/27.5.2022) (ΦΕΚ 2683)

 • Διάθεση ws «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19316/19.5.2022) (ΦΕΚ 2607)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορολογικό Μητρώο» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 19301/19.5.2022) (ΦΕΚ Β 2542/24.5.2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 12387/31-3-2022) (ΦΕΚ 1558/4-4-2022)

 • Διάθεση ws «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA: 11952/29-3-2022) (ΦΕΚ 1551/4-4-2022)

 • Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 9931 ΕΞ 2022/15.3.2022] (ΦΕΚ Β΄ 1255)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” σε φορείς του Δημοσίου μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 9932 ΕΞ 2022/15.3.2022) (ΦΕΚ Β΄ 1255)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 7451/28-2-2022) (ΦΕΚ 1036/4-3-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 6478/22-2-2022) (ΦΕΚ 860/25-2-2022)

 • Διάθεση ws “Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου” σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ  2059/19.1.2022) (ΦΕΚ Β΄ 263/28-1-2022)

 • Διάθεση ws “Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου” και “Άντληση πληροφοριών (Μόνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)” σε φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17742 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2662)

 • Διάθεση  ws  για  λήψη  στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από τους ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 10517/7-5-2021) (ΦΕΚ 1850/2021)

 • Διάθεση ws Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου και Επιβεβαίωση στοιχείων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 12699 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ 1769 Β΄/29-4-2021)

 • Διάθεση ws στοιχείων Φ.Π., Ν.Π. & νομικών οντοτήτων σε Δήμους & φορείς του δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 122220 /31-10-2019  9ΞΘ2Η-5ΝΗ) (ΦΕΚ 4059 Β΄/21-3-2020

 • Διάθεση ws στοιχείων Φ.Π. μη φορολογικού περιεχομένου στην Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 114801/15-10-2019  ΨΧΞΓΗ-ΝΤ3) (ΦΕΚ 3833 Β΄/16-10-2019)  

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 143241/16-12-2019   Ω90446ΜΤΛΠ-ΒΡ2)  (ΦΕΚ 4744 Β΄/7-11-2019)  

 • Διάθεση ws στοιχείων Φ.Π. μη φορολογικού περιεχομένου σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18806/6-7-2020) (ΦΕΚ 2995)

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20421/20-7-2020) (ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020)

 • Διάθεση ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ(ΥΑ 23085 /24-8-2020)  (ΦΕΚ 3502/24-8-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33652/30-11-2020) (ΦΕΚ 5348/5-12-2020)

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 9747/2-4-2021) (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)

 • Διάθεση ws «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 11124/17-4-2021) (ΦΕΚ 1578/17-4-2021)