Στοιχεία από Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπηρεσίες εξουσιοδότησης χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα με βάση το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέσω του ΚΕΔ,  με πηγή στοιχείων το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»  του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται οι εξής Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 1. Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπάλληλου με βάση τον ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 •  Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου(Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου)  (getEmployees)

Η μέθοδος (getEmployees) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία του υπαλλήλου.

 •  Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployeesExtended)

Η μέθοδος (getEmployeesExtended) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών(Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου. Επιπλέον όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο)για τον συγκεκριμένο υπάλληλο σε σύγκριση με την (getEmployees), σχετικών με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του.

 • Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου με κατάσταση απασχόλησης (Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου. Επιπλέον όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, κατηγορία τύπου απασχόλησης και κατηγορία προσωπικού) (getEmployeesExtendedWithStatus)

Η μέθοδος (getEmployeesExtendedWithStatus) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών σε σύγκριση με την (getEmployeesExtended), περιλαμβανομένων του τύπου απασχόλησης και της κατηγορίας προσωπικού.

 • Αναζήτηση στοιχείων μισθωτού Δημοσίου Τομέα από το Μητρώο Δημοσιών υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου KYC (getEmploymentInfoKYC)

Η μέθοδος (getEmploymentInfoKYC) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία δημοσίου υπαλλήλου αποκλειστικά για το σύστημα Know Your Customer (KYC).

Άντληση στοιχείων μισθωτού Δημοσίου Τομέα από το Μητρώο Δημοσιών υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου KYC

 2. Εξουσιοδότηση χρηστών

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα (getEmployeAuth)

Η υπηρεσία παρέχει τη μέθοδο - λειτουργία (getEmployeAuth), δίνει την δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων σχετικών με την εξουσιοδότηση χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου.

 • Στοιχεία όλων των χρηστών (getAllUsers)

3. Εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών οριζόντιων Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης    

Υπηρεσία εξουσιοδότησης και διαχείρισης χρηστών οριζόντιων Εφαρμογών/Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου    

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Διαχείριση (εισαγωγή/τροποποίηση) ρόλων οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος (padRoleManagement)
 • Ανάκτηση στοιχείων οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος (padInfoSystemAll)
 • Ερώτημα για το πλήθος των υπαλλήλων (padEmplListCount)
   
 • Αναζήτηση υπαλλήλων (padEmplList)

 

 4. Διασύνδεση των ΠΣ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) και του ΕΚΔΔΑ

Η υπηρεσία παρέχεται για τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων)  και του ΕΚΔΔΑ .

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Καταχώρηση δεδομένων επιμόρφωσης υπαλλήλων στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) (για ΕΚΔΔΑ) (putCertificationsEkdda).
 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλων από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) (για ΕΚΔΔΑ) (getEmploymentInfoEkdda).

 

 5. Διασύνδεση ΠΣ Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η υπηρεσία πραγματοποιεί τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της Απογραφής (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) με το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (για τις αναρρωτικές άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων). 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση της Απογραφής για την έκβαση ραντεβού (updateAppointmentEP)
 • Καταχώρηση στοιχείων ραντεβού στην Απογραφή (registerAppointmentEP)
 • Ενημέρωση Απογραφής για τα στοιχεία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής (committeeDecisionEP)

 

6. Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων εργασιακής σχέσης με βάση τον ΑΦΜ και την ημερομηνία από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (διασύνδεση ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης για πλήθος από ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία για κάθε ΑΦΜ (getEmpStatusHistoryMultiple)
 • Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης με βάση τον ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία (getEmpStatusHistory)

 

7. Ανάκτηση στοιχείων υπαλλήλων από το μητρώο της Απογραφής για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Υπηρεσία λήψης στοιχείων υπαλλήλων από τη Βάση Δεδομένων της Απογραφής για το Π.Σ. "ΥΠΕΣ–Εργαλείο Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών" του Υπουργείου Εσωτερικών

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων ταυτότητας και υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλου με βάση τον ΑΦΜ (getEmploymentDetails)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» και «Πληροφοριακό Σύστημα Voucher» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αντίστοιχα, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10723/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας-ΠΣΕΜ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5685/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2020


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη στοιχείων υπαλλήλων από το μητρώο της Απογραφής για εκπαιδευτικούς σκοπούς» στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ-Εργαλείο Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12428/5-4-2024) (Β΄2201/11-4-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» στα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Φορολογικών Αποθηκών» και «Μητρώο Πλωτών Εφοδιαστικών Μέσων» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8363/5-3-2024) (B΄1625/11-3-2024)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» και «Πληροφοριακό Σύστημα Voucher» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αντίστοιχα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.»  (ΥΑ 1010/11-1-2024) (Β΄209/16-1-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2020