Στοιχεία από Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπηρεσίες εξουσιοδότησης χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα με βάση το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέσω του ΚΕΔ,  με πηγή στοιχείων το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»  του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται οι εξής Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 1. Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπάλληλου με βάση τον ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 •  Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου(Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου)  (getEmployees)

Η μέθοδος (getEmployees) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία του υπαλλήλου.

 •  Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployeesExtended)

Η μέθοδος (getEmployeesExtended) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών(Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου. Επιπλέον όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο)για τον συγκεκριμένο υπάλληλο σε σύγκριση με την (getEmployees), σχετικών με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του.

 • Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου με κατάσταση απασχόλησης (Οργανικός φορέας, φορέας εργασίας και αν είναι κύρια ή όχι η κάθε θέση εργασίας του Υπαλλήλου. Επιπλέον όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, κατηγορία τύπου απασχόλησης και κατηγορία προσωπικού) (getEmployeesExtendedWithStatus)

Η μέθοδος (getEmployeesExtendedWithStatus) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών σε σύγκριση με την (getEmployeesExtended), περιλαμβανομένων του τύπου απασχόλησης και της κατηγορίας προσωπικού.

 • Αναζήτηση στοιχείων μισθωτού Δημοσίου Τομέα από το Μητρώο Δημοσιών υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου KYC (getEmploymentInfoKYC)

Η μέθοδος (getEmploymentInfoKYC) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία δημοσίου υπαλλήλου αποκλειστικά για το σύστημα Know Your Customer (KYC).

Άντληση στοιχείων μισθωτού Δημοσίου Τομέα από το Μητρώο Δημοσιών υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου KYC

 2. Εξουσιοδότηση χρηστών

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα (getEmployeAuth)

Η υπηρεσία παρέχει τη μέθοδο - λειτουργία (getEmployeAuth), δίνει την δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων σχετικών με την εξουσιοδότηση χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου.

 • Στοιχεία όλων των χρηστών (getAllUsers)

3. Εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών οριζόντιων Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης    

Υπηρεσία εξουσιοδότησης και διαχείρισης χρηστών οριζόντιων Εφαρμογών/Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου    

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Διαχείριση (εισαγωγή/τροποποίηση) ρόλων οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος (padRoleManagement)
 • Ανάκτηση στοιχείων οριζόντιου Πληροφοριακού Συστήματος (padInfoSystemAll)
 • Ερώτημα για το πλήθος των υπαλλήλων (padEmplListCount)
   
 • Αναζήτηση υπαλλήλων (padEmplList)

 

 4. Διασύνδεση των ΠΣ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) και του ΕΚΔΔΑ

Η υπηρεσία παρέχεται για τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων)  και του ΕΚΔΔΑ .

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Καταχώρηση δεδομένων επιμόρφωσης υπαλλήλων στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) (για ΕΚΔΔΑ) (putCertificationsEkdda).
 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλων από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) (για ΕΚΔΔΑ) (getEmploymentInfoEkdda).

 

 5. Διασύνδεση ΠΣ Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η υπηρεσία πραγματοποιεί τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της Απογραφής (Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων) με το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (για τις αναρρωτικές άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων). 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση της Απογραφής για την έκβαση ραντεβού (updateAppointmentEP)
 • Καταχώρηση στοιχείων ραντεβού στην Απογραφή (registerAppointmentEP)
 • Ενημέρωση Απογραφής για τα στοιχεία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής (committeeDecisionEP)

 

6. Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης από το Π.Σ. της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων εργασιακής σχέσης με βάση τον ΑΦΜ και την ημερομηνία από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (διασύνδεση ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης για πλήθος από ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία για κάθε ΑΦΜ (getEmpStatusHistoryMultiple)
 • Ανάκτηση στοιχείων εργασιακής σχέσης με βάση τον ΑΦΜ και μια συγκεκριμένη ημερομηνία (getEmpStatusHistory)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27828/8-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27829/8-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26798/2-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24743/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19737/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του ΚΕδ της ΓΓΠΣΔΔ (19738/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32800/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΣΔΔ (32802/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΣΔΔ 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΣΔΔ (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24761/19-5-2023) (ΦΕΚ 3424/22-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23353/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23351/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17398/4-4-2023) (ΦΕΚ 2221/6-4-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2344/19-1-2023) (ΦΕΚ 248/20-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 49601/25-11-2022) (ΦΕΚ 6113/1-12-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ» του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 23994/14.6.2022) (ΦΕΚ 3056/2022)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (YA 20761/27.5.2022)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 20421/20-7-2020) (ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020)

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 9747/2-4-2021) (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)