Δικηγορικοί Σύλλογοι

1.  Στοιχεία Δικηγόρων

Υπηρεσία διάθεσης στοιχείων δικηγόρων από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων δικηγόρου με βάση τον Α.Μ. του δικηγόρου (lawyerInfoByRegNumber)
  • Λήψη στοιχείων δικηγόρου με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικηγόρου (lawyerInfoByAfm)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις