Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία από τον Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη, για συγκεκριμένες διαδικασίες από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Νίκαιας -Αγ.Ιωάννη Ρέντη. Επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:
 
1. Πιστοποιητικά

Χορήγηση πιστοποιητικών:

 • Πολύγλωσσο

 • Γέννησης

 • Οικογενειακής Κατάστασης 

 • Εντοπιότητας

 • Εγγυτέρων συγγενών

 • Μειωμένης θητείας 

2.  Βεβαιώσεις

 Χορήγηση βεβαιώσεων:

 • μόνιμης κατοικίας

 • οικογενειακής κατάστασης (περίπτωση κλειστής μερίδας)

 3.  Αιτήσεις

Υποβολή αιτήσεων για:

 • Άδεια πολιτικού γάμου 

 • Ετεροδημότες 

 • Μεταδημότευση

 • Πιστοποίηση ικανότητας γάμου

 • Πρόσληψη πατρωνύμου-επωνύμου/αλλαγή πατρωνύμου