Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών

Η διαδικασία αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ μέσω της συμπλήρωσης Απογραφικού δελτίου για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν υποχρέωση έναρξης ατομικής επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε.

Συγκεκριμένα:

  1. Εργάτες γης. 

  2. Μέλη οικογενειών, που είναι τα τέκνα και ο /η σύζυγος. 

  3. Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τον ν. 3050/02.

  4. Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών

  5. Νέοι Γεωργοί σε προγράμματα ενίσχυσης 

  6. Οι μοναχοί/ές, 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ