Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης μέσω ΥΔΑΑΒ

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Απόφασης Αναγνώρισης Ημερών Ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ), το οποίο χάθηκε ή καταστράφηκε πριν ανακεφαλαιωθεί.

Με τη διαδικασία αυτή επιδιώκεται η απόδοση του ακριβούς περιεχομένου του απολεσθέντος ή κατεστραμμένου ασφαλιστικού βιβλιαρίου. Πιο συγκεκριμένα, αποδίδονται στον ασφαλισμένο οι ημέρες εργασίας, που έχουν καταχωρηθεί στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του, για τις οποίες ο εργοδότης κατέβαλε τις ανάλογες εισφορές με αγορά ενσήμων και τα οποία (ένσημα) επικόλλησε στο ασφαλιστικό βιβλιάριο, που στη συνέχεια χάθηκε ή καταστράφηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ