Μάθετε το myEGDIXlive 

Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση από την ΕΓΔΙΧ με τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνικό ραντεβού»

Μάθετε το myEGDIXlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myEGDIXlive
  • Ποιος είναι ο στόχος του   
  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
Περιγραφή του myEGDIXlive

Tο myEGDIXlive είναι μια νέα πλατφόρμα διαδικτυακής εξυπηρέτησης  των ενδιαφερομένων (φυσικά πρόσωπα, Σύμβουλοι, ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων),  με την παροχή της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας κατόπιν ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Στόχος του myEGDIXlive

Στόχος του myEGDIXlive είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξ΄αποστάσεως υποστήριξη σε ερωτήματα που αφορούν: 

  1. αιτήσεις τους στην Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και 
  2. αιτήσεις τους στις πλατφόρμες:

                               α) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη,

                               β) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και 

                               γ) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη.

 Υπηρεσίες που περιλαμβάνει:

Παροχή οδηγιών σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι,  ανάλογα με το στάδιο της αίτησης, για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν.