Μάθετε το myEGDIXlive 

Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση από τη ΓΓΧΤΔΙΧ με τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΧΤΔΙΧ πρώην ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

Μάθετε το myEGDIXlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myEGDIXlive

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
Περιγραφή του myEGDIXlive

Tο myEGDIXlive είναι μια νέα πλατφόρμα διαδικτυακής εξυπηρέτησης  των ενδιαφερομένων (φυσικά πρόσωπα, Σύμβουλοι, ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων),  με την παροχή της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας κατόπιν ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Στόχος του myEGDIXlive

Στόχος του myEGDIXlive είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξ΄αποστάσεως υποστήριξη σε ερωτήματα που αφορούν αιτήσεις τους στις Πλατφόρμες:

1.    Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/20)

2.    α) Υποβολής αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη,
       β)  Υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα)
            και
       γ) Υποβολής αίτησης Χορήγησης Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη*

* Επισημαίνεται ότι από 01/08/2023 δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέας αίτησης στην πλατφόρμα «Χορήγησης Βεβαίωσης Ασθενέστερου Οφειλέτη», καθώς και η ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση Βεβαίωσης Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη, λόγω λήξης του σχετικού προγράμματος επιδότησης.
 

 Υπηρεσίες που περιλαμβάνει:

Παροχή οδηγιών σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι,  ανάλογα με το στάδιο της αίτησης, για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν.