Υπηρεσίες Συμβουλευτικής EURES

Α.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία στην Ευρώπη.

      Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από Σύμβουλο EURES για:

 

  1. Αναζήτηση εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και στην Ελβετία.

  2. Πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μία από τις προαναφερόμενες  χώρες

  3. Πληροφορίες για τα προγράμματα στοχευμένης κινητικότητας

 

Β.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για πρόσληψη προσωπικού από την Ευρώπη.

     Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, ο/η επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με το/η Σύμβουλο EURES μπορεί:

 

  1. Να ενημερωθεί για την αναζήτηση προσωπικού από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.

  2. Να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημοσίευσης θέσεων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία. 

  3. Να ενημερωθεί για τα προγράμματα στοχευμένης  κινητικότητας

 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η συνομιλία και η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς αυτό να δηλωθεί κατά την κράτηση του ραντεβού.