Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους ανέργους

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για:

  • Αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του

  • Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης(ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας

  • Έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να κάνει χρήση υπηρεσιών διερμηνείας σε επιλεγμένες ξένες γλώσσες, καθώς επίσης είναι δυνατή και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι με αναπηρίες ΑμεΑ, απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ,άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ),Αποφυλακισμένα άτομα,Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, Γυναίκες Θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, Διεμφυλικά Πρόσωπα, Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, Άτομα τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, Ρομά), με παράλληλη δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα/ χειλεανάγνωση.