Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Όλοι οι άρρενες Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 19 έως 45 ετών, οφείλουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδας έχουν δικαίωμα να πάρουν αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας τους. Η αναβολή χορηγείται με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται μόνο από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο μία φορά και όχι κάθε χρόνο.

Βασικότερες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστείτε Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού:

α. Κατοικείτε συνεχώς εκτός Ελλάδας για τα ένδεκα (11) τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες.
Απαιτείται να έχετε ανώτατο όριο παραμονής στην Ελλάδα, εντός κάθε ημερολογιακού έτους, μέχρι 6 μήνες.

β. Εργάζεστε συστηματικά για βιοποριστικούς λόγους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και κατοικείτε συνεχώς εκτός Ελλάδας, για επτά (7) τουλάχιστον αμέσως προηγούμενα χρόνια, σε μία ή περισσότερες χώρες.

Τα χρόνια σπουδών στο εξωτερικό  και το φοιτητικό καθεστώς ημιαπασχόλησης ΔΕΝ συνυπολογίζονται στο καθεστώς της 7ετούς συστηματικής εργασίας .
Απαιτείται ανώτατο όριο παραμονής στην Ελλάδα εντός κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 6 μήνες.

Η προξενική Αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, εξαρτάται από την πολιτεία όπου διατηρείτε την τελευταία σας κατοικία. Σε περίπτωση που κατοικούσατε τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες Πολιτείες των Η.Π.Α ή άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή προκειμένου να βεβαιώσει τα χρόνια αυτά. (η τελευταία φράση μόνο για τα Προξενικά Γραφεία της Βοστώνης, της Νέας Υόρκης, της Ουάσιγκτων, του Σικάγου  της Ατλάντας και της Τάμπας).