Εγκρίσεις Έργων

23 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γ. Δ/νσης Οικ. & Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπ. Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Προτυποποίηση και αναμόρφωση διαδικασιών και υποδειγμάτων εγγράφων που αφορούν σε διαδικασίες ποινικές και αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα της Ε.Α.

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Προτυποποίηση και αναμόρφωση διαδικασιών και υποδειγμάτων εγγράφων που αφορούν σε διαδικασίες ποινικές και αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας»
17 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ”
17 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος (e-HolyMet)»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος (e-HolyMet)»
17 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του ΕΛΚΕ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του ΕΛΚΕ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Εκτείνοντας την Πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»
17 Ιαν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο “Ψηφιακή πλατφόρμα Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο “Ψηφιακή πλατφόρμα Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου”
28 Δεκ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «DigiWest–Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «DigiWest–Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
22 Δεκ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους. Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ».
22 Δεκ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 1 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του ΕΒΕΠ» του Έργου «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του ΕΒΕΠ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 1 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς» του Έργου «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς»
22 Δεκ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασιών Κτήσης Ιθαγένειας της Γ.Γ. Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασιών Κτήσης Ιθαγένειας της Γ.Γ. Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.».
22 Δεκ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο «Μεταφορά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στη δημόσια διοίκηση».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο «Μεταφορά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στη δημόσια διοίκηση».
28 Νοε 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασιάς και Σπάρτης με τίτλο «Ψηφιακή διάσωση, ανάδειξη και περιήγηση στην υλική και άυλη πολιτισμική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασιάς και Σπάρτης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασιάς και Σπάρτης με τίτλο «Ψηφιακή διάσωση, ανάδειξη και περιήγηση στην υλική και άυλη πολιτισμική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασιάς και Σπάρτης»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυούς διαχείρισης Μεταφορικού Έργου, Ενεργειακών Καταναλώσεων, και Υδάτινων Πόρων με έμφαση στην Πολιτική Προστασία»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ευφυούς διαχείρισης Μεταφορικού Έργου, Ενεργειακών Καταναλώσεων, και Υδάτινων Πόρων με έμφαση στην Πολιτική Προστασία»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Παρατηρητήριο για την προστασία της υγείας και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Παρατηρητήριο για την προστασία της υγείας και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής και Ψηφιακής Αποτύπωσης Πόρων και Γεωχωρικών Υποδομών της ΠΔΕ και Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής και Ψηφιακής Αποτύπωσης Πόρων και Γεωχωρικών Υποδομών της ΠΔΕ και Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων»
26 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Σχέδιο Ολοκληρωμένων Στρατηγικών Αειφόρου Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΔΕ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Σχέδιο Ολοκληρωμένων Στρατηγικών Αειφόρου Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΔΕ»
07 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μέρους του αρχείου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μέρους του αρχείου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών»