Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο Μαγνησίας στις επιχειρήσεις, μέσω της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων και της αναβάθμισης της ψηφιακής υποδομής, σε λογισμικό και υλικό. Επίσης, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop) και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών, καθώς το Επιμελητήριο θα παρέχει τον μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης και προβολής επιχειρηματικής πληροφορίας , προσφέροντας στα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0995.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.