Δήλωση δικαιούχου σύνταξης

Υποβάλλεται δήλωση δικαιούχου παροχής σύνταξης (βεβαίωση εν ζωή) της οποίας η κατάθεση εν συνεχεία στο αρμόδιο Υποκατάστημα του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα διασφαλίζει την απρόσκοπτη καταβολή της σύνταξής σας.