Τομείς Πολιτικής- Ψηφιακή Διακυβέρνηση

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ: YOUR EUROPE

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη Your Europe αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό σημείο, όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν (σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χρήσιμες πληροφορίες για διαμονή, μετεγκατάσταση, εργασία, σπουδές, συνταξιοδότηση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών , η οποία είναι ο εθνικός συντονιστής και αρμόδια για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724, δημιουργήθηκε το portal «Οδηγός για την Ελλάδα», το οποίο έχει ενσωματωθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και διατίθεται και στα αγγλικά (“Your Guide to Greece”).

αναλυτικά εδώ για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του κράτους, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Gov.gr, Διαύγεια, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων στο Δημόσιο είναι παραδείγματα τέτοιων δράσεων. Η ψηφιοποίηση του Κράτους είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, τόσο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.

αναλυτικά  εδώ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

σχετικά έργα

έρευνες / μελέτες

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα ανοικτά δεδομένα και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων που παράγει το δημόσιο αποτελούν αναπτυξιακό πυλώνα, καθώς είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται νέα καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές και δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την ΕΕ, την επόμενη πενταετία τα δεδομένα που παράγονται θα πενταπλασιαστούν. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη.

αναλυτικά εδώ για τα Ανοικτά Δεδομένα

σχετικά έργα

έρευνες / μελέτες

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Σε συνέχεια της πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι εξελίξεις στον χώρο αυτόν, τόσο τεχνολογικές, όσο και κοινωνικό-οικονομικές, τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω.

αναλυτικά εδώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

έρευνες / μελέτες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ψηφιακή προσβασιμότητα αποτελεί μια πολιτική ίσων δικαιωμάτων και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Κανείς δεν μπορεί να μείνει έξω από τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή και έχουν αναδείξει μια νέα δέσμη δικαιωμάτων και ευκαιριών για τους πολίτες, ειδικά για άτομα με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να διασφαλιστούν.

αναλυτικά εδώ για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις, όχι μόνο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ πράξη, εάν δεν στηριχτούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της.

αναλυτικά εδώ για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

σχετικά έργα

έρευνες / μελέτες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ψηφιακή οικονομία θεωρείται πλέον ο πιο σημαντικός μοχλός της καινοτομίας και της ανάπτυξης λόγω των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών της επιδράσεων.

αναλυτικά εδώ για την Ψηφιακή Οικονομία

έρευνες / μελέτες