Νέα

09 Οκτ 2020

Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων

Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων
08 Οκτ 2020

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control)» στο κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δια της υποβολής γραπτών προσφορών

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control)» στο κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δια της υποβολής γραπτών προσφορών
05 Οκτ 2020

Προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1)

Προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών χώρων (CPV 44112300-1)
01 Οκτ 2020

Δελτίο Τύπου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Δελτίο Τύπου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
28 Σεπ 2020

Δ.Τ.: Ενίσχυση της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας - Προκήρυξη έργου για την απόκτηση πιστοποίησης ISO 27001

Προκήρυξη έργου για την απόκτηση πιστοποίησης ISO 27001
22 Σεπ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣΔΔ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013
21 Σεπ 2020

«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
21 Σεπ 2020

Έξι μήνες λειτουργίας gov.gr – Το κράτος είναι ένα και οφείλει να λειτουργεί ως ένα

Έξι μήνες λειτουργίας gov.gr – Το κράτος είναι ένα και οφείλει να λειτουργεί ως ένα
21 Σεπ 2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
10 Σεπ 2020

Περισσότερες και ταχύτερες ψηφιακές υπηρεσίες με την περαιτέρω αναβάθμιση του G-Cloud και του Κέντρου Δεδομένων για συστήματα της ΑΑΔΕ

Περισσότερες και ταχύτερες ψηφιακές υπηρεσίες με την περαιτέρω αναβάθμιση του G-Cloud και του Κέντρου Δεδομένων για συστήματα της ΑΑΔΕ
01 Σεπ 2020

Αναβάθμιση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από την ΓΓΠΣΔΔ

Αναβάθμιση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από την ΓΓΠΣΔΔ
25 Αυγ 2020

Διενέργεια διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ επί του τεύχους διακήρυξης που αφορά σε διεθνή, ηλεκτρ., ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης (CPV 79713000-5) των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφ. Διακυβέρνησης

Διενέργεια διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ επί του τεύχους της διακήρυξης που αφορά σε διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης (CPV 79713000-5) των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
18 Αυγ 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη προμήθεια βιντεοπροβολέων, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφούς εξοπλισμού
05 Αυγ 2020

Διπλασιάστηκε η χρήση του TaxisNet τους τελευταίους επτά μήνες

Διπλασιάστηκε η χρήση του TaxisNet τους τελευταίους επτά μήνες
05 Αυγ 2020

Απόφαση Ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής»

Απόφαση Ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – μεταφοράς και ένταξης σε πλήρη παραγωγική λειτουργία 1034 Η/Υ σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του Νομού Αττικής»
03 Αυγ 2020

Δ.Τ.: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
27 Ιουλ 2020

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
28 Ιουλ 2020

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Σχεδίαση και Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος συγχρονισμού των βασικών τεσσάρων (4) μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης και του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών Προσώπων για την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για το έργο «Σχεδίαση και Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος συγχρονισμού των βασικών τεσσάρων (4) μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης και του Ενιαίου Μητρώου Φυσικών Προσώπων για την ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»