Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ»

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και προβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0922.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.