ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (εκτός της Εκλογικής Περιφέρειας Επιστολικής Ψήφου)

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 2ης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024.

Έως την Πέμπτη 25/07/2024 θα έχει γίνει η πίστωση της αντίστοιχης αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς όσων δικαιούχων είχαν καταχωρήσει τον ΙΒΑΝ τους στην εφαρμογή "ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης ΙΒΑΝ" έως τις 22/07/2024 στις 9.00 π.μ.

Με νεότερη ανακοίνωση, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επαναληφθούν διαδικασίες πληρωμής και για τις υπόλοιπες αιτήσεις, καθώς θα υποβάλλονται στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Β. Για τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους (εντός και εκτός Νομού)

 

Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της Εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας τους και τηλέφωνο επικοινωνίας), καθώς επίσης των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής (έως 4 μέλη) του τμήματός τους (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, αρμόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε το διορισμό και λοιπά στοιχεία). 

Κατεβάστε εδώ τις Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής καταχώρησης Γραμματέων, Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας και Μελών Εφορευτικής Επιτροπής από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

  • Τα στοιχεία των προσώπων που εισάγει στο σύστημα ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος αποθηκεύονται προσωρινά και μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μέχρι την οριστική υποβολή. Είναι σημαντικό ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του/ων γραμματέα/ων (ή και διερμηνέα εάν υπάρχει) και όλων των μελών εφορευτικής επιτροπής του τμήματός του πριν επιλέξει «Οριστική Υποβολή».  Μετά την οριστική υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές.

 

 

df   

Γ. Για τους δικαιούχους Εφόρους και Δικαστικούς Αντιπροσώπους εντός νομού και όλους τους Γραμματείς, Διερμηνείς της Τουρκικής Γλώσσας και τα Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet  για να δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους. 

Κατεβάστε εδώ τις Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

  • Οι δικαιούχοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εντός Νομού θα πρέπει, πριν την καταχώρηση του ΙΒΑΝ τους, να οριστικοποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην «Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».
  • Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης ΙΒΑΝ από τους Γραμματείς, τους Διερμηνείς Τουρκικής Γλώσσας και τα Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής (τα οποία άσκησαν τα καθήκοντά τους) είναι προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των στοιχείων τους από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους (εκτός και εντός έδρας) στην «Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και Μελών Εφορευτικής Επιτροπής από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».
  • Οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να έχουν κωδικούς TaxisNet και ΙΒΑΝ αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018, που είναι ενεργοί και συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ-ΑΦΜ της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή τους.      

 

 

df


Νομικό Πλαίσιο

 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 44442/29-5-2024 με θέμα "Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των αναπληρωτών αυτών, των γραμματέων και των μελών των εφορευτικών επιτροπών καθώς και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας για την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024  καθώς και του τρόπου καταβολής τους" (Β΄3054)" 


Επικοινωνία 

 

fgd

Για την «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά αιτήματα υποστήριξης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet ή Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης). Οι απαντήσεις που αποστέλλονται στα αιτήματά σας προβάλλονται μέσω του ιδίου συνδέσμου.
γγ

Για την εφαρμογή «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213 133 3030