Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Δοκιμαστικού-Πιλοτικού περιβάλλοντος του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι  από την Τετάρτη 24/02/2021 08:00 έως και την Πέμπτη 25/02/2021 21:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στο  Δοκιμαστικό-Πιλοτικό περιβάλλον του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ).

Οι φορείς του δημοσίου δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές κλήσεις στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ).