Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ  

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Δημόσια Διοίκηση, προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση της υποδομής του G-Cloud.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 με διάρκεια 30 λεπτών, κατά την οποία τα επηρεαζόμενα πληροφορικά συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα. Οι φορείς των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζονται από τις εργασίες, έχουν ήδη λάβει σχετική αναλυτική ενημέρωση από τη ΓΓΠΣΨΔ και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ενημέρωση των τελικών χρηστών τους για τη μη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω κωδικών Taxisnet (oAuth2) δεν θα επηρεαστεί.
Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.