Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 

Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002) είναι οι εξής: 

Δικαιοσύνη 

 

  • Ποινικό μητρώο 

1.    Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

  • Δικαστήρια

2.    Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας

Επιχειρηματική δραστηριότητα

 

  • Απασχόληση προσωπικού

3.    Ασφαλιστική Ενημερότητα (e-ΕΦΚΑ)

Πολίτης και καθημερινότητα

 

  • Πληρωμές και παράβολα

4.    Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο )

Για να δείτε / κατεβάσετε το αρχείο (.pdf) με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive - Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις πατήστε εδώ 

 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.1

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.2

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.3

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.4

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια τουριστικά καταλύματα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.5

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, σε Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.6

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.7

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.8

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.9

Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.10

Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.11

Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.12

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.13

Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.14α

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.14β

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.15

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.16

Αναγγελία άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.17

Χορήγηση έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.18

Αναγγελία θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.3 Άδεια για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.4 Άδεια εμπόρου νεωτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.5 Άδεια διεξαγωγής δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.6 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) (για νομικά πρόσωπα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.8 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) (για Δήμους)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.9 Άδεια λειτουργίας αρχαιοπωλείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.10α Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.10β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (νομικό πρόσωπο ΙΔ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.10γ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.11α Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.11β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΙΔ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.11γ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.12 Παροχή άδειας δημοπρασίας αρχαίων κινητών μνημείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.1 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ και Σχολών Προπονητών ΓΓΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.2 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.3 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.4 Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.5 Γνωστοποίηση Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.6 Γνωστοποίηση Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.7 Γνωστοποίηση ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
 

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ.  ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4.1

Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4.2

Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4.3

Χορήγηση άδειας φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.4

Χορήγηση άδειας φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.5 & 4.6

Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ' οίκον διδασκαλίας 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.7

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.8

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.9

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.10

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.11

Χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.12

Χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.13

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4.14

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ.  ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.1

Αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας γεωργικών προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.2

Χορήγηση άδειας λιανικής ή /χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.3

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.4

Χορήγηση άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.5

Άδεια λειτουργίας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.6α

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.6β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.8 Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.9 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.11 Άδεια εκτέλεσης προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) και συγχρονισμού οίστρου στα ζώα αναπαραγωγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.12 Έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.13 Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.14 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος οπληφόρων ζώων και πουλερικών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.15

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.16

Αίτηση εγγραφής και χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού ειδικότητας α) Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.17 Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.18 Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων ορνίθων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.19 Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.20 Έγκριση δραστηριότητας οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.21 Αναγνώριση ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.22 Χορήγηση έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών-αιγοπροβάτων και χοίρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.23 Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείων οπληφόρων ζώων και Πτηνοσφαγείων

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ.  ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.1α Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κλειθροποιών (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.1β Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κλειθροποιών (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.2α

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία η τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.2β

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία η τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.3α

Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.3β

Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια ( νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.4α

Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.4β

Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.5α Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.5β Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.6α Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.6β Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.7α Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.7β Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.8α

Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ. γ,δ,στ,η,θ και ια) (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.8.β

Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ. γ,δ,στ,η,θ και ια) (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.9.α

Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.9β

Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών ( νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.10α Χορήγηση άδειας κατασκευής βεγγαλικών κλπ (αρθ. 3 του Ν. 456/76) (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.10β Χορήγηση άδειας κατασκευής βεγγαλικών κλπ (αρθ. 3 του Ν. 456/76) (νομικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.11α

Άδεια κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (αρθ. 5α παρ. 2 του Ν.456/76) (φυσικό πρόσωπο)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

6.11β

Άδεια κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (αρθ. 5α παρ. 2 του Ν.456/76) (νομικό πρόσωπο)

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.1 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας λουτρικής εγκατάστασης (φυσικό/νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.2 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.3 Αναγγελία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ' αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (φυσικό /νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.4 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικού συνεργείου (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.5 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.6 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων (φυσικό /νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.7 Αναγγελία ίδρυσης σχολής εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδηλάτων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.8 Αναγγελία έναρξης κυκλοφορίας απορριμματοφόρου πλοίου (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.9 Αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρο όχημα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.10 Αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από δεξαμενόπλοια και πλωτά ναυπηγήματα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.11 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.12 Αναγγελία παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (φυσικό/νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.13 Αναγγελία αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.14 Αναγγελία άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.15 Αναγγελία εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

7.16 Άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.1β Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας-Κύρια Εγκατάσταση (κεντρική δομή)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.1γ Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας-Υποκατάστημα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.6 Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.7α Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.7β Έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.8 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 8.9

Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης Βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.10 Έκδοση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.11 Έκδοση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.12 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας (φυσικό/ νομικό πρόσωπο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.13 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.14 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδικών (ΚΔΑΠ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8.15 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 9.1α Χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού (συγκεκριμένης ειδικότητας)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 9.1β Χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.1 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.2 Αναγγελία λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.3 Αναγγελία ίδρυσης/λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.4 Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.5 Έγκριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία AOR
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.6 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.7 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.8 Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της ΕΕ περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.9 Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.11α Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.11γ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.18 Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ΑΤΡ (Σταθμοί Ελέγχου ATP. Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.19 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.20 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.22 Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.24 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής/Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.25 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.26 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.27 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.28 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.29 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.30 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

10.10

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

10.12

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

10.13

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

10.14

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α-Β-Γ' κατηγορίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

10.15

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.1 Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.2 Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.3 Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή σε θέση στάσιμου εμπορίου 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.4 Άδεια πλανόδιου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.5 Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.6 Άδεια επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.7 Άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.8 Ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.9 Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης-διοργανωτής μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή Διασυνοριακός διοργανωτής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.10 Άδεια καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 11.11 Έγκριση της άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (φυσικό - νομικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.1 Αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τεχνίτη του Ν. 3982/2011 (143 Α') Έξι (6) Ειδικότητες: Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Ψυκτικού (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.2 Αναγγελία Έναρξης άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (143 Α') από διπλωματούχους ή πτυχιούχους του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ και από υπηκόους ΕΕ με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Είκοσι τέσσερις (24) ειδικότητες: Τεχνίτη Υδραυλικού, Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, Εργοδηγού Υδραυλικού, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, Τεχνίτη Ψυκτικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, Εργοδηγού Ψυκτικού (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.3 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.4 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.5 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.6 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΗΧΑΝΙΑΣ 12.7 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.8 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.9 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητος (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.10 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.11 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.12 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.13 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.14 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.15 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων για αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ του Ν.2638/1998 (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.16 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.17 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.18 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 12.19 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξη (φυσικό πρόσωπο)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 13.1 Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του οικονομολογικού επαγγέλματος-Εγγραφής μέλους στο μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 13.2α Εγγραφή μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Β’ Τάξης 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 13.2β Αναγγελία για την αναβάθμιση σε λογιστή φοροτεχνικού Α’ Τάξης

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΔΕ)

14.1

Άδεια εμφιάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΔΕ)

14.2

Άδεια εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

14.3

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τε-χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

14.4

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την Παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΔΕ)

14.5

Έκδοση άδειας λειτουργίας για την Παρασκευή σταφιδίνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

14.6

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΑΔΕ)

14.7

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.1

Βεβαίωση παρ.2, αρ.28 Ν.4442/2016 (ότι η δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.2

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.3

Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.4 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με προσθήκη δραστηριότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.5 Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.6 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ)

15.8

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.9

Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.10

Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης)με προσθήκη δραστηριότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.11

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.12

Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.13

Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με προσθήκη δραστηριότητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΓΒ) 15.14

Απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα πώλησης, παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.1 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 16.2 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών (Manicure-Pedicure)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 16.3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 16.4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 16.5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 16.6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.8 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οπτικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.9 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.10 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.11 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.12 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.13 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αισθητικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.14 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.15 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.16 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.17 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.18 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.19 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.20 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

16.21 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

17.1

Απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή Α’, Β’ και Γ’ Τάξης (φυσικών προσώπων): α) κτιρίων, β) συστημάτων θέρμανσης και γ) συστημάτων κλιματισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

17.2

Εγγραφή στο Μητρώο Νομικών Προσώπων που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους Ενεργειακό Επιθεωρητή


Για να δείτε / κατεβάσετε το αρχείο (.pdf) με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες MykEPlive - Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις πατήστε εδώ