Επίδομα ασθενείας

Η διαδικασία αυτή αφορά σε:

  • Αίτηση επιδόματος  ασθενείας για ασφ/νους  του π .ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

  • Αίτηση Επιδόματος  Ασθενείας λόγω ατυχήματος ή υπαιτιότητας τρίτου π.χ τροχαίο  του π .ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

  • Αίτηση Επιδόματος  Ασθενείας  π. ΤΑΞΥ

  • Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας λόγω ατυχήματος π. ΤΑΞΥ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ.