Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)

Μέσω αυτής της διαδικασίας, όσοι έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μπορούν να αιτηθούν για την έκδοση της ΕΚΑΑ – της δωρεάν κάρτας που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.