Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσία)

Η διαδικασία αυτή αφορά σε μισθωτούς ασφαλισμένους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τον χρόνο προϋπηρεσίας τους μετά το 2002 ,για χρήση σε υπηρεσίες του Δημοσίου και δεν μπορούν να αντλήσουν την εν λόγω βεβαίωση διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ.