Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον ΟΑΕΔ

ΜΑΘΕTE ΤΟ myOAEDlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myOAEDlive

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ myOAEDlive

Tο myOAEDlive είναι  μια σύγχρονη πλατφόρμα,  όπου  μπορείτε  να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για την εξυπηρέτησή σας από υπάλληλο του Οργανισμού, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤOY myOAEDlive

Στόχος του myOAEDlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την προϋπόθεση φυσικής μετάβασης στον ΟΑΕΔ. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξειδικευμένους υπαλλήλους (εργασιακούς συμβούλους) του ΟΑΕΔ επιλέγοντας μια από τις παρακάτω δυνατότητες:

i.   Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους

ii.  Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις

iii. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής EURES

iv. Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου