Χορήγηση Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα) και Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να προβούν οι ενδιαφερόμενοι ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, ενώ δύναται να υποστηριχθούν σε ερωτήματα που αφορούν την αίτησή τους η οποία έχει ήδη εκκινήσει στις πλατφόρμες της ΓΓΧΤΔΙΧ:

α) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Ευάλωτου Οφειλέτη ή/και

β) Πλατφόρμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη (Ενδιάμεσο Πρόγραμμα) ή

γ) Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.5024/2023 (ΦΕΚ Α’41)). 

Ειδικότερα, το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς, όμως στο ραντεβού (τηλεφωνικό ή με τηλεδιάσκεψη) θα πρέπει να παραστεί ο αιτών την κράτηση, σύμφωνα με τον ρόλο που έχει επιλέξει και που έχει ήδη δηλωθεί ή εξουσιοδοτηθεί και οριστικοποιηθεί στη σχετική αίτησή του στις ανωτέρω  αναφερόμενες πλατφόρμες του ν. 4738/2020.