Μάθετε το myDimosLive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myDimosLive

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ myDimosLive

 

Το myDimosLive είναι η νέα πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να κλείνουν ραντεβού για να εξυπηρετηθούν από τον Δήμο τους με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.
Ο κάθε Δήμος αποφασίζει για τις Δημοτικές υπηρεσίες, τις οποίες θα διαθέσει στους Δημότες του μέσω της πλατφόρμας.
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤOY myDimosLive

 

Στόχος του myDimosLive είναι η εξ αποστάσεως δυνατότητα δέσμευσης συγκεκριμένης μέρα και ώρας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς την προϋπόθεση φυσικής μετάβασης στον Δήμο. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.
Οι πολίτες δύναται να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη.

 

ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ:

 

Λίστα Δήμων που έχουν ενταχθεί στο myDIMOSlive