Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης (εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως άνεργος), μπορεί να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. για:

 • Ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

 • Τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ)

 • Τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ)

 • Τροποποίηση/ διόρθωση άλλων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις)

 • Ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ)

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να κάνει χρήση υπηρεσιών διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα / χειλεανάγνωση, καθώς επίσης και σε επιλεγμένες ξένες γλώσσες.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν διαθέσιμα και να επιδείξουν οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους είναι, ανά κατηγορία, τα ακόλουθα:

 • Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ.

 • Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου

 • Για τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ) απαιτείται επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου (εκκαθαριστικό ΔΟΥ, κλπ)

 • Για τροποποίηση/ διόρθωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα) απαιτείται η επίδειξη Δελτίου ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ)

 • Για τροποποίηση/ διόρθωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η επίδειξη Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης

 • Για ενημέρωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό

 • Για ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ) απαιτείται η επίδειξη του Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.