Συχνές ερωτήσεις για το myDYPAlive

1.  Τι είναι το myDYPAlive;

Είναι  μια σύγχρονη πλατφόρμα  όπου  μπορείτε  να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α.  

Συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για την εξυπηρέτησή σας από υπάλληλο της Υπηρεσίας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.

 

 

2.  Για ποιες υπηρεσίες  μπορώ να εξυπηρετηθώ από το myDYPAlive; 

 

Οι υπηρεσίες έχουν οργανωθεί σε τέσσερα θεματικά πεδία:

i. Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους:

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.  μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για:

• Αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του

• Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης(ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας

• Έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας

Για να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πατήστε εδώ

 

ii. Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις:

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, ο/η νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών μπορεί:

• Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από την Δ.ΥΠ.Α. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας)

• Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

• Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας

• Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Πρακτικής Άσκησης

• Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Για να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πατήστε εδώ

 

iii. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής EURES

A. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία στην Ευρώπη.

 Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από Σύμβουλο EURES για:

 • Αναζήτηση εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και στην Ελβετία.

 • Πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μία από τις προαναφερόμενες  χώρες

 • Πληροφορίες για τα προγράμματα στοχευμένης κινητικότητας

 

B. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για πρόσληψη προσωπικού από την Ευρώπη. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή, ο/η επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με το/η Σύμβουλο EURES μπορεί:

 • Να ενημερωθεί για την αναζήτηση προσωπικού από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.

 • Να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημοσίευσης θέσεων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία. 

 • Να ενημερωθεί για τα προγράμματα στοχευμένης  κινητικότητας

Για να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πατήστε εδώ

 

iv. Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης (άνεργος / φυσικό πρόσωπο), μπορεί να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. για:

 • Ενημέρωση / τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

 • Τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ)

 • Τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, IBAN)

 • Τροποποίηση/ διόρθωση άλλων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις)

 • Ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ)

Για να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία πατήστε εδώ

 

 

3.   Πώς ενεργοποιώ την είσοδο στην πλατφόρμα;

 

 

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με δυο τρόπους:

 • είτε  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» - Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών

 • είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση  mydypa.live.gov.gr

Και στις δυο περιπτώσεις  χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet.

Στη συνέχεια και εφόσον έχετε επιλέξει το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης και το χρόνο για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση που επιθυμείτε, καταχωρείτε τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη.

 

 

 

4.   Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε όσους συνδέονται με τους κωδικούς του TAXISnet;

 

 

Όχι απαραιτήτως. Οι υπηρεσίες παρέχονται ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων κωδικών TAXISnet για την εισαγωγή σας στην πλατφόρμα, αρκεί όταν κλείνετε το ραντεβού να καταχωρήσετε τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί, ώστε να γίνει από τον υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α.  η ταυτοποίηση.

 

 

 

5.   Ποια είναι η απαιτούμενη εφαρμογή για την διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης;

 

 

Για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση μπορείτε:

 • είτε να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft teams  στον προσωπικό σας υπολογιστή, κινητό ή tablet, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κάμερα,

 • είτε να επιλέξετε τη χρήση της εφαρμογής μέσω σελίδας φυλλομετρητή.

 

 

 

6.   Απαιτείται ταυτοπροσωπία για να εξυπηρετηθώ;

 

 

Ναι, η ταυτοπροσωπία είναι  απαραίτητη και για το λόγο αυτό θα πρέπει στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, η κάμερα σας να είναι ενεργή ώστε να  επιδεικνύετε  τα νομιμοποιητικά σας έγγραφα για την ταυτοποίηση σας στον υπάλληλο της Δ.ΥΠ.Α. 

 

 

 

7.   Ποιες κατηγορίες πολιτών μπορούν να εξυπηρετηθούν και με ποια νομιμοποιητικά έγγραφα;

 

 

Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μέσω του myDYPAlive εάν είστε:

 • Έλληνας πολίτης με επίδειξη της ταυτότητάς σας και του δελτίου ανεργίας σας. (Η δυνατότητα ταυτοπροσωπίας με χρήση ελληνικού διαβατηρίου θα είναι εφικτή στο επόμενο διάστημα.)

 • Ευρωπαίος πολίτης και έχετε καταγραφεί με αίτηση σας στο Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Αρχής του τόπου της κατοικίας σας, για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη. Για την εξυπηρέτησή σας επιδεικνύετε στην κάμερα κατά την έναρξη της βιντεοκλήσης την κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη/ ή το Διαβατήριό σας και το δελτίο ανεργίας σας.

 • Πολίτης τρίτης χώρας με την επίδειξη του διαβατηρίου σας ή της κάρτας παραμονής σας, και του δελτίου ανεργίας σας.  

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων επιπλέον των παραπάνω, θα πρέπει αντί του δελτίου ανεργίας, να επιδεικνύουν στην αρχή της βιντεοκλήσης τα έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι είναι νόμιμοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της. 

 

 

 

8.   Η συνομιλία γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα;

 

 

Η συνομιλία και η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει στα Ελληνικά, ή εφόσον δηλωθεί κατά την κράτηση του ραντεβού, υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή σε κάποια άλλη διαθέσιμη γλώσσα πλην της ελληνικής.

Κατ' εξαίρεση, για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής EURES, η συνομιλία και η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να δηλωθεί κατά την κράτηση του ραντεβού.

 

 

9.   Πώς κλείνω το ραντεβού;

 

 

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε ένα από τα δύο θεματικά πεδία. Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Ακολούθως καταχωρείτε τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

Επίσης στο σημείο αυτό είναι δυνατή η επιλογή χρήσης διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής.  Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος  από το  σύστημα και διαφέρει  ανά θεματική ενότητα.

 

 

 

10.   Πώς επιβεβαιώνεται η κράτησή μου;

 

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την κράτηση, σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε  μήνυμα με τίτλο «ενημέρωση για την επερχόμενη κράτηση» και σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη.  Το ίδιο μήνυμα αποστέλλεται εκ νέου, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης.

 

 

 

11.   Με ποιο τρόπο ενεργοποιώ τη βιντεοκλήση μου;

 

 

Την προγραμματισμένη ώρα της βιντεοκλήσης ενεργοποιείτε το σύνδεσμο που  έχετε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώσατε και συνδέεστε στην πλατφόρμα. Θα βρίσκεστε σε αναμονή έως ότου ο υπάλληλος της Δ.ΥΠ.Α.  δεχθεί το αίτημά σας και συνδεθεί ώστε να ξεκινήσει η βιντεοκλήση.

 

 

12.   Είναι δυνατή η ακύρωση ή και ο προγραμματισμός νέας κράτησης;

 

 

Ναι, μπορείτε να  ακυρώσετε την κράτηση ή να προγραμματίσετε εκ νέου μια νέα, καθώς και να τροποποιήσετε την τρέχουσα.

 

 

 

13.   Η βιντεοκλήση καταγράφεται;

 

 

Όχι δεν καταγράφεται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.