Υπηρεσίες Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση 2/12/2019

 

«Σας ενημερώνουμε ότι, μετά το πέρας της τελευταίας πληρωμής των δικαιούχων εκλογικής αποζημίωσης (για την εκλογική διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και των Εκλογών 26/5/2019 & 2/6/2019)  μέσω των εφαρμογών :

•         Καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
•         Αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2/12/2019, οι παραπάνω εφαρμογές, ΔΕΝ  θα είναι πλέον διαθέσιμες για καταχωρήσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν εισέπραξαν την εκλογική αποζημίωσή τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα πληρώνονται με τακτικό χρηματικό ένταλμα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μπορούν να απευθύνονται  στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στις σχετικές Κ.Υ.Α: 35305 8/5/2019 ή 49207 27/6/2019

Ανακοίνωση 9/10/2019

 

 

Η τρέχουσα διαδικασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και των Εκλογών 26/5/2019 & 2/6/2019 ολοκληρώθηκε και η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς, όσων υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN τους, θα πραγματοποιηθεί  στις 11/10/2019 για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και στις 14/10/2019 για τις Εκλογές των 26/5/2019 & 2/6/2019
 
Οι εφαρμογές:

 • Καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • Αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ
  είναι διαθέσιμες και για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγουμένη διαδικασία πληρωμής.

 

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης, στις πιο πάνω εφαρμογές, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη διαδικασία πληρωμής, η ημερομηνία της οποίας, θα δημοσιοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση 01/10/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι :

 Οι εφαρμογές:

 • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

από την Τρίτη 8/10/2019 και ώρα 09:00 πμ,  ΔΕΝ  θα είναι διαθέσιμες για καταχωρήσεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και των Εκλογών 26/5/2019 & 2/6/2019, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας επεξεργασίας για την πληρωμή των αντίστοιχων εκλογικών αποζημιώσεων.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης για τις εφαρμογές που αφορούν τις Βουλευτικές Εκλογές 7ης Ιουλίου 2019 και τις Εκλογές 26/5/2019 & 2/6/2019.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για την εκ νέου διαθεσιμότητα των εφαρμογών και την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.

 

Ανακοίνωση 5/8/2019

 

Η τρέχουσα διαδικασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ολοκληρώθηκε, και η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς, όσων υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN τους, θα πραγματοποιηθεί έως τις 9/8/2019.

 Οι εφαρμογές:

 • Καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • Αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

 είναι διαθέσιμες και για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγουμένη διαδικασία πληρωμής.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης, στις πιο πάνω εφαρμογές, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη διαδικασία πληρωμής.

 

 

Ανακοίνωση 01/8/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Οι εφαρμογές:

 

 • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

από την Παρασκευή 2-8-2019 και ώρα 09.00 π.μ,  ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμες για καταχωρήσεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας επεξεργασίας για την πληρωμή των αντίστοιχων εκλογικών αποζημιώσεων. 

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης για τις εφαρμογές που αφορούν τις Βουλευτικές Εκλογές 7ης Ιουλίου 2019.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για την εκ’ νέου διαθεσιμότητα των εφαρμογών.

 

Ανακοίνωση 24/7/2019

Σας ενημερώνουμε ότι:

H επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Εκλογών 26/5/2019 & 2/6/2019, για όσους υπέβαλαν τη σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN λογαριασμό ολοκληρώθηκε. Μέχρι την Τετάρτη 31/7/2019 θα έχει γίνει η πίστωση της εκλογικής αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς που έχετε δηλώσει.

Οι εφαρμογές :

 • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

είναι διαθέσιμες για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία πληρωμής από την Τετάρτη 24-7-2019 και ώρα 05.30 μμ.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης στις παραπάνω εφαρμογές που αφορούν στις Εκλογικές Διαδικασίες, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη ροή πληρωμής.

 

 

 

 

Ανακοίνωση 22/7/2019

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ ολοκληρώθηκε. Έως την Δευτέρα 29/7/2019 θα έχει γίνει η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς.

Οι εφαρμογές :

 • καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και
 • αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

είναι διαθέσιμες για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία πληρωμής από την Δευτέρα 22/7/2019 και ώρα 04:00 μμ. 

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης στις παραπάνω εφαρμογές που αφορούν στις Εκλογικές Διαδικασίες, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη ροή πληρωμής, για την αποζημίωση των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ή συμπληρωματικής πληρωμής.

 

 

 

Ανακοίνωση 11/7/2019

 

Σε συνέχεια του από 8 Ιουλίου 2019 Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι όλες οι Εκλογικές Περιφέρειες είναι διαθέσιμες από 9/7/2019 15:30 για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων από τους δικαιούχους της εκλογικής αποζημίωσης των Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. Συγκεκριμένα:

 1. Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, εντός και εκτός έδρας, θα πρέπει να εισέλθουν στην Εφαρμογή 1 «Καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας», προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων και των Διερμηνέων του Εκλογικού Τμήματος στο οποίο εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.
 2. Όλοι οι δικαιούχοι της εκλογικής αποζημίωσης θα πρέπει να εισέλθουν στην Εφαρμογή 2 «Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του IBAN» για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση πληρωμής και να δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου οι δικαιούχοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εντός Νομού να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής και τον IBAN τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν καταχωρίσει και οριστικοποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην Εφαρμογή 1.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί στον ιστότοπο https://ekloges.gsis.gr της ΓΓΠΣ ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής της εκλογικής αποζημίωσης, τόσο των δικαιούχων της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας της 7/7/2019, όσο και των δικαιούχων των δύο προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών της 26/5/2019 και 2/6/2019 που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνουν, σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Αποζημίωσης των διοριζομένων Εφόρων, Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κ.λ.π., εντός του νομού της έδρας τους που περιγράφεται αναλυτικά  από την  υπ΄ αριθμ. 49207/27-6-2019 (ΦΕΚ 2590/Β/27-6-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης.

 

Ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω εφαρμογές είναι διαθέσιμες και για τις προηγούμενες εκλογές (26/5&2/6/2019).  Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε άμεσα όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης, και για τις δύο Κυριακές των εκλογών (26/5 & 2/6), στις πιο κάτω εφαρμογές, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη διαδικασία πληρωμής.

 

Η Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019,είναι διαθέσιμη στο ιστότοπο https://ekloges.gsis.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ΕΚΤΟΣ έδρας Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, θα πρέπει και αυτοί, να καταχωρήσουν τα στοιχεία για τους Γραμματείς/Διερμηνείς που χρησιμοποίησαν στην εκλογική διαδικασία.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Η καταχώρηση των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής, θα γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής καταχώρησης:

*Οι εκλογικές περιφέρειες γίνονται σταδιακά διαθέσιμες για καταχώρηση

 • Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των  Διερμηνέων Τουρκικής γλώσσας, από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Η ηλεκτρονική αίτηση πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης θα υποβληθεί από όλους τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογή πληρωμής:

 

Η χρήση της εφαρμογής καταχώρησης και της εφαρμογής πληρωμής  θα γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

Ενέργειες Δικαστικών Αντιπροσώπων:

 • Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή καταχώρησης, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των διερμηνέων της Τουρκικής γλώσσας (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ βάσει των φορολογικών στοιχείων τους)
 • Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής για δήλωση του IΒAN τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα.

 
Ενέργειες Γραμματέων Εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων Τουρκικής γλώσσας:

Θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή πληρωμής με την προϋπόθεση ότι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει ήδη συμπληρώσει και οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στην  εφαρμογή καταχώρησης.

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Αποφάσεις

Υπ΄ αριθμ. 49207/27-6-2019 (ΦΕΚ 2590/Β/27-6-2019) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ:

Τεχνικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής 

Σύνδεσμοι βοήθειας 

Παλαιότερες Εκλογικές Διαδικασίες