Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου

Μέσα από τη συγκεκριμένη επιλογή ο πολίτης (εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως άνεργος), μπορεί να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο του ΟΑΕΔ για:

 • Ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

 • Τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ)

 • Τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ)

 • Τροποποίηση/ διόρθωση άλλων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις)

 • Ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ)

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να κάνει χρήση υπηρεσιών διερμηνείας σε επιλεγμένες ξένες γλώσσες.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν διαθέσιμα και να επιδείξουν οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους είναι, ανά κατηγορία, τα ακόλουθα:

 • Για ενημέρωση/ τροποποίηση στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στη ΔΟΥ ή μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας στη ΔΟΥ.

 • Για τροποποίηση εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, άδεια παραμονής, δελτίο Διεθνούς και Επικουρικής προστασίας κλπ) απαιτείται η επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου

 • Για τροποποίηση στοιχείων άλλων φορέων (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ) απαιτείται επίδειξη αντίστοιχου εγγράφου (εκκαθαριστικό ΔΟΥ, κλπ)

 • Για τροποποίηση/ διόρθωση προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα) απαιτείται η επίδειξη Δελτίου ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, άδεια παραμονής κλπ)

 • Για τροποποίηση/ διόρθωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η επίδειξη Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης

 • Για ενημέρωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται αντίστοιχο Πιστοποιητικό

 • Για ενημέρωση/ Ανανέωση Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ (εγγραφή ως ΕΚΟ) απαιτείται η επίδειξη του Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.