Ο. Π. Σ. υποστήριξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας του Δημοσίου

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος Μισθοδοσίας για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και την παραγωγική χρήση αυτού από 2.500 περίπου φορείς, 4.000 – 5.000 χρήστες και περίπου 700.000 δικαιούχους (αμειβόμενους).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσους αμείβονται από το Δημόσιο, τη Γενική Κυβέρνηση και λοιπούς φορείς.

Στην υφιστάμενη Β΄ Φάση λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας (εκκαθαριστές) αποστέλλουν ήδη υπολογισμένες τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, προκειμένου να εκτελεστούν από την ΕΑΠ (πληρωμή στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, απόδοση εισφορών και κρατήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).

Κεντρικό αντικείμενο του έργου είναι η μετάβαση της ΕΑΠ σε νέα φάση λειτουργίας, την Γ΄, μέσω της κατασκευής νέου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ) με βασικά χαρακτηριστικά:

⦁   την ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση και λοιπούς φορείς
⦁    τη μείωση – απαλοιφή των λαθών υπολογισμού, πληρωμών κ.λπ.
⦁    τη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση μεγάλου μέρους διακίνησης πληροφοριών έντυπα
⦁    τη μείωση του διαχειριστικού κόστους σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας
⦁   την ευκολότερη και ταχύτερη η συμμόρφωση και επικαιροποίηση των νομοθετικών αλλαγών και κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
⦁   τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων μισθοδοσίας από το 2002 για τους αμειβόμενους από το δημόσιο, προς άμεση εκμετάλλευσή τους από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης.