Νέα

06 Οκτ 2023

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Διεθνής διάκριση για το Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. έλαβε  βραβεία από  τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA 

Δελτίο Τύπου  Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Διεθνής διάκριση για το Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
05 Οκτ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ 5.10.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ 5.10.2023
05 Οκτ 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
27 Σεπ 2023

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης
26 Σεπ 2023

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακ

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Ενεργοποίησης, Επικαιροποίησης, Συντήρησης και Υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)
20 Σεπ 2023

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 35416 ΕΞ 2023/02-08-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888)

Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθ. 35416 ΕΞ 2023/02-08-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013201888)
14 Σεπ 2023

Ανάρτηση διευκρινίσεων (ΕΣΗΔΗΣ 177148)

Ανάρτηση διευκρινίσεων (ΕΣΗΔΗΣ 177148)
08 Αυγ 2023

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ΗΔΔ για τις ανάγκες του ΥΨΗΔ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αδειών χρήσης, μετατροπής υπαρχουσών αδειών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ΗΔΔ για τις ανάγκες του ΥΨΗΔ
04 Αυγ 2023

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
25 Ιουλ 2023

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψ

Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς»

17 Ιουλ 2023

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας σχετικά με την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων (emails) στους πολίτες.

Ανακοίνωση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
04 Ιουλ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
26 Ιουν 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΥΘΙΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΥΘΙΑ
23 Ιουν 2023

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14 Ιουν 2023

Ανακοίνωση για το έργο InterProc

Ενημερωτικό για το έργο InterProc/ Information about InterProc project
09 Ιουν 2023

Διαθέσιμη η ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών DigComp 2.2.

Διαθέσιμη η ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών DigComp 2.2.
07 Ιουν 2023

Τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων χρηματοδοτεί τo Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων χρηματοδοτεί τo Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
06 Ιουν 2023

Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 -2027» του ΕΣΠΑ με 52 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της “Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση”

Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021 -2027» του ΕΣΠΑ με 52 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της “Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση”