Νέα

09 Φεβ 2024

Ημερίδα «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς»

Ημερίδα «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς»
09 Φεβ 2024

«Forum Κυκλικών Πόλεων»: Διευρύνεται η πρωτοβουλία

«Forum Κυκλικών Πόλεων»: Διευρύνεται η πρωτοβουλία
09 Φεβ 2024

Η Ελλάδα συμμετέχει στις εξελίξεις για την ΤΝ και την ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες «ALT-EDIC»

Η Ελλάδα συμμετέχει στις εξελίξεις για την ΤΝ και την ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες «ALT-EDIC»
22 Ιαν 2024

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς»
22 Ιαν 2024

Νέα αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00

Νέα αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ - Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00
19 Ιαν 2024

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες της Γ. Γ. Π. Σ. και Ψ.Δ.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες της Γ. Γ. Π. Σ. και Ψ.Δ.
05 Δεκ 2023

Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αριθμό 46867/31.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013692212), ΕΣΗΔΗΣ (α/α 253145 και 253146)

Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αριθμό 46867/31.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013692212), ΕΣΗΔΗΣ (α/α 253145 και 253146)
04 Δεκ 2023

Προγραμματισμένη αναβάθμιση/συντήρηση  του Κέντρου Διαλειτουργικότητας την Τρίτη 5/12/2023, από τις 7:00 έως τις 8:00

Προγραμματισμένη αναβάθμιση/συντήρηση  του Κέντρου Διαλειτουργικότητας την Τρίτη 5/12/2023, από τις 7:00 έως τις 8:00
24 Νοε 2023

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
16 Νοε 2023

Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της αντικατάστασης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης: 2023DIAB2

Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της αντικατάστασης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης: 2023DIAB27407)
16 Νοε 2023

Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης:

Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης: 2023DIAB27406)
06 Νοε 2023

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00

03 Νοε 2023

Προκήρυξη του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €)

Προκήρυξη του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €)
30 Οκτ 2023

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ  

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ  
20 Οκτ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και τη συντήρηση αδειών λογισμικού ArcGIS της ESRI για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και τη συντήρηση αδειών λογισμικού ArcGIS της ESRI για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης
20 Οκτ 2023

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle»

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle»
20 Οκτ 2023

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ  

Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ  

11 Οκτ 2023

"Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων

"Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη των Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων