Ναυτικό Φυλλάδιο

Περιγραφή της υπηρεσίας

 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί και οι εκπρόσωποί τους, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ηλεκτρονικά ραντεβού προκειμένου να εξυπηρετηθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Απογραφής Ναυτικών, για: 

  • αρχική έκδοση ναυτικού φυλλαδίου

  • χορήγηση αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου, 

  • επαναπογραφή ναυτικού ή 

  • άλλη σχετική με την απογραφή ναυτικών υπηρεσία.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος ναυτικός, κατά την προσέλευσή του στην υπηρεσία, υποβάλλει είτε ο ίδιος είτε μέσω εκπροσώπου του αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω εκπροσώπου του ναυτικού, απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο του άμεσα ενδιαφερόμενου.

 

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Γραφείο εξυπηρέτησης - Επικοινωνία

 

 

 

fgd

  • Οι αιτήσεις για  Χορήγηση ναυτικού φυλλαδίου υποβάλλονται με φυσική παρουσία, στην ταχυδρομική διεύθυνση:  2ας Μεραρχίας 18(3ος όροφος) Πειραιάς, 185 35.  

  • Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο dner.a.apografis@hcg.gr ή τηλεφωνικώς στο 213 1371141.