Μάθετε το myNAFTILIAlive

Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση με ραντεβού από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».

Μάθετε το myNAFTILIAlive  

 
Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myNAFTILIAlive    

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 
Περιγραφή του myNAFTILIAlive

Tο myNAFTILIAlive είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση με  φυσική παρουσία ναυτικών ή των εκπροσώπων τους,  κατόπιν ραντεβού, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Στόχος του myNAFTILIAlive

Στόχος του myNAFTILIAlive, είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς και στους εκπροσώπους τους, τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία, για συγκεκριμένες διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπηρεσίες που περιλαμβάνει:

Μέσω του myNAFTILIAlive ο ενδιαφερόμενος ναυτικός ή ο εκπρόσωπος του ναυτικού, μπορούν να εξυπηρετηθούν για τις παρακάτω διαδικασίες: